Dôvera spotrebiteľov v januári vzrástla na jednu z najvyšších hodnôt za posledné štyri roky, stúpla aj dôvera podnikateľov

BRATISLAVA – Ekonomická nálada rastie, zlepšila sa u podnikateľov v službách, stavebníctve a obchode, zhoršenie situácie vidia len v priemysle.

Optimisticky naladení sú aj slovenskí spotrebitelia, ktorých dôvera vzrástla už piaty mesiac v rade a presiahla aj dlhodobý priemer o 8,3 bodu.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Ekonomická nálada na Slovensku sa mierne zlepšuje. Nárast indikátora ekonomického sentimentu (IES) bol v januári síce len o 0,4 bodu, avšak jeho hodnota na úrovni 96,7, je najvyššia za posledných deväť mesiacov. K zlepšeniu hodnotení došlo pri štyroch z piatich zložiek indikátora. Oproti minulému roku bola ekonomická nálada priaznivejšia o 6,2 bodu, za dlhodobým priemerom aktuálne zaostáva o 4,9 bodu.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v januári poklesol o 3,6 bodu na hodnotu -8,3. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne pokles očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace a pokles objednávok. Pesimistickí boli predovšetkým podnikatelia vo výrobe elektrických zariadení a dopravných prostriedkov.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v januári vzrástol o 3,7 bodu na hodnotu 10,7. Nárast bol zaznamenaný vo všetkých troch indikátoroch – podnikateľskej situácii, dopyte, aj v očakávanom dopyte. Podnikateľská situácia sa najvýraznejšie zlepšila vo finančných a poisťovacích činnostiach. Dopyt za posledné tri mesiace najviac vzrástol v ostatných službách, jeho zvýšenie v nasledujúcich troch mesiacoch predpokladajú ubytovacie a stravovacie služby.

Optimizmus slovenských spotrebiteľov z konca minulého roka pokračoval aj v prvom mesiaci nového roka. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) sa v januári medzimesačne zvýšil o 3 body na -11,9, čím presiahol dlhodobý priemer o 8,3 bodu. Spotrebitelia boli optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Najväčšie očakávania majú pri tvorbe úspor. Pozitívnejšie vidia aj vývoj celkovej hospodárskej situácie, nezamestnanosti, ako aj vývoj finančnej situácie domácností.

Indikátor dôvery v obchode v januári stúpol oproti decembru o 1 bod na hodnotu 7,7. Respondenti hodnotili pozitívne súčasný trend podnikateľských aktivít a očakávajú zvýšenie počtu zamestnancov, a to najmä v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve v januári medzimesačne vzrástol o 1 bod na hodnotu -8. K zvýšeniu došlo vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti v podnikoch uskutočňujúcich výstavbu budov a špecializované stavebné práce.