NBS: spotrebiteľské úvery v Slovenskej republike rastú

Čo stojí za oživením spotrebiteľských úverov?

Trh spotrebiteľských úverov zaznamenal v uplynulom období výrazné oživenie.

Informuje o tom Národná banka Slovenska v analytickom komentári.

Hoci portfólio spotrebiteľských úverov začalo po dvojročnom poklese (2020 – 2021) od začiatku roka 2022 postupne rásť, v priebehu roka 2023 sa tempo rastu ešte zrýchlilo. Kým v roku 2022 išlo najmä o oživenie po pandémii, v roku 2023 produkcia nových úverov dokonca presiahla predkoronovú úroveň. V kontexte rastúcich úrokových sadzieb to môže znieť trochu paradoxne. V tomto komentári sa preto bližšie pozrieme, čo sa dnes na trhu spotrebiteľských úverov deje. Aj keď spotrebiteľské úvery zrýchľujú svoj rast, ich rizikové charakteristiky sa nezhoršujú. Za nárastom produkcie stojí najmä vyššia inflácia, ktorá ľudí motivuje urýchliť svoje nákupy.

Domácnosti tiež vnímajú, že po dvoch rokoch klesajúcich reálnych miezd sa ich situácia začína opäť zlepšovať, čo túto motiváciu ešte zvyšuje. Pozrime sa najprv na niekoľko faktov:  Tempo rastu spotrebiteľských úverov2 počas roka 2023 postupne zrýchľovalo, k decembru dosiahlo 7,4 %. Takýto rast sme pri spotrebiteľských úveroch naposledy videli pred vyše piatimi rokmi.

Pri zachovaní aktuálnych prírastkov nebude prekvapením, ak rast v nasledujúcich mesiacoch prekročí 9 %.

Produkcia nového dlhu medziročne vzrástla o 11 %. Išlo najmä o nárast objemu novoposkytovaných spotrebiteľských úverov. Navýšenie existujúcich úverov pri refinancovaní vzrástlo iba mierne. Nárast produkcie bol hlavným, ale nie jediným faktorom zrýchlenia tempa rastu spotrebiteľských úverov. Dôležitú úlohu zohrala aj nižšia miera refinancovania spotrebiteľských úverov hypotekárnymi úvermi, tzv. konsolidácia do hypoték. Jej objem v roku 2023 bol v porovnaní s dlhodobým priemerom (za roky 2019 – 2022) približne o tretinu nižší.

K rýchlejšiemu rastu portfólia spotrebiteľských úverov prispel aj nižší objem čistých odpisov a odpredajov zlyhaných úverov, hoci v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma vplyvmi bol tento faktor menej významný.

Produkcia nových úverov vzrástla najmä vďaka väčšiemu počtu novoposkytovaných úverov. Hoci prirodzenou reakciou na vyššiu infláciu by mohla byť rastúca priemerná výška poskytovaných úverov, takýto trend v údajoch nevidíme. Naopak, priemerná výška poskytnutých spotrebiteľských úverov v roku 2023 oproti roku 2022 mierne poklesla. Znamená to, že rastie dopyt po spotrebnom financovaní, ktorý sa odráža v tom, že sa poskytuje viac úverov.