Dôchodkovú jednotku znížia každému presne o 5 %

Podľa návrhu novely zákona o Sociálnom poistení sa znižujú nové dôchodky o 5 %. Vzorec na výpočet dôchodkovej jednotky sa v závere vzorca násobí číslom 0,95 %. Vyplýva to prílohy číslo 3aa novely zákona. Tlač číslo 972.
Ide o zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložilo ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo vedie Milan Krajniak z politickej strany Sme rodina. Podľa novely zákona sa odchod veku do dôchodku bude znižovať v závislosti počtu vychovaných detí. Novela bude platiť od 1. januára 2023.
Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.“.

Podľa portálu Sociálnej poisťovne na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Aktuálna dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 bola ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktuálne dôchodkové hodnoty na kalendárne roky 2006 až 2014 určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aktuálne dôchodkové hodnoty na nasledujúce kalendárne roky počnúc rokom 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa a zverejňuje ich najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle.

Milan Kraniak hrá na gitare modelu Fender Stratocaste v skupiny Potkany. Jej najznámejšia skladba je pieseň Drvivá väčšina. V minulosti sa zaoberal zakladaním firiem v daňových rajoch. Prostredníctvom nich sa obchádzajú dane a odvody.