Srbsko pokročilo na ceste k členstvu v Medzinárodnej investičnej banke

BELEHRAD – Počas návštevy delegácie Medzinárodnej investičnej banky v Belehrade bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi  bankou a vládou Srbskej republiky.

Medzinárodná investičná banka (IIB) je multilaterálna rozvojová banka založená v roku 1970 s cieľom podporovať hospodársky rozvoj a spoluprácu medzi členskými krajinami. Banka funguje na základe medzivládnej dohody o vytvorení MIB a Charty, registrovanej na sekretariáte Organizácie Spojených národov. Slovenskú republiku v banke zastupuje Jozef Kollár, niekdajší riaditeľ Ľudovej banky. Členmi banky sú Bulharsko. Kuba, Česká republika Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Vietnam.

Dôležitý dokument, ktorý banka podpísala v Srbsku učil hlavné parametre plánovaného členstva Srbskej republiky v MIB.

V mene Srbskej republiky dokument podpísal minister financií krajiny pán Sinisa Mali a v mene IIB predseda predstavenstva Nikolaj Kosov.

Pán Sinisa Mali tiež odovzdal pánovi Kosovovi žiadosť, aby sa Srbská republika stala členom Medzinárodnej investičnej banky. Tento krok má veľký praktický význam, keďže podľa štatutárnych dokumentov banky predstavuje začiatok záverečnej fázy vstupu Srbska do IIB.

Rozšírenie geografie prítomnosti je jedným zo strategických cieľov Medzinárodnej investičnej banky v súlade s aktuálnou stratégiou inštitútu.

Ekonomická, geografická a historická poloha Srbska zodpovedá „európskemu vektoru“ rozvoja IIB a poskytuje dodatočné príležitosti na investície a rozvoj všetkým členom banky.

Rokovania a konzultácie, ktoré predchádzali dnešnému podujatiu, odhalili solídne príležitosti na interakciu medzi Srbskou republikou a akcionárskymi krajinami IIB. Expanzia smerom k západnému Balkánu umožní banke podieľať sa na realizácii multilaterálnych rozvojových projektov v regióne.

“Dnešný podpis Memoranda s Medzinárodnou investičnou bankou je ďalším dôkazom investičnej atraktivity Srbskej republiky a nášho trhu na medzinárodnej úrovni, ktorá pritiahne do krajiny nové finančné zdroje a zlepší životnú úroveň občanov. Členstvo krajiny v tejto dôležitej organizácii je ďalším dôkazom túžby našich medzinárodných partnerov a priateľov urobiť zo Srbska integrálnu súčasť medzinárodného finančného spoločenstva. To dá nielen nový silný impulz pre ekonomický rozvoj Srbskej republiky, ale otvorí aj príležitosť podieľať sa na prijímaní dôležitých finančných a ekonomických rozhodnutí na globálnej úrovni. Ide o ďalší krok k zlepšeniu a posilneniu finančného systému našej krajiny, ktorá sa teší vysokej dôvere v medzinárodnom investičnom spoločenstve. – povedal minister financií Srbskej republiky, Sinisa Mali.

„Je ťažké doceniť význam dnešnej udalosti. Medzinárodná investičná banka je po prvý raz vo svojej viac ako 50-ročnej histórii blízko prijatia nového akcionárskeho štátu. Rozšírenie aktivít banky smerom na západný Balkán je plne v súlade s európskym vektorom, ktorý MIB v posledných rokoch sleduje. Členstvo Srbska poskytne ďalší impulz bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci medzi zúčastnenými krajinami, čím sa zvýšia možnosti implementácie integračných iniciatív. V mene celého tímu Medzinárodnej investičnej banky by som rád vyjadril poďakovanie vláde Srbskej republiky, ministrovi financií p. Mali a celému aparátu ministerstva, ktorých úsilie viedlo k konštruktívny a produktívny dialóg medzi našimi stranami, ktorý pripravil pôdu pre dnešný podpis,” komentoval Nikolaj Kosov, predseda predstavenstva MIB.

Poslaním MIB je podporovať sociálny a ekonomický rozvoj, rast blahobytu obyvateľstva a hospodársku spoluprácu členských krajín banky s dôrazom na podporu malého a stredného podnikateľského sektora. MIB poskytuje strednodobé a dlhodobé úvery najmä prostredníctvom popredných národných finančných inštitúcií, rozvojových bánk a exportno-importných bánk a agentúr. Banka sa tiež podieľa na spolufinancovaní a syndikovaných úveroch v spojení s inými medzinárodnými a národnými finančnými inštitúciami.

Dievčatá v Belehrade. Fotografia: www.pixabay.com.