Nové výzvy pre priemysel, digitalizácia ako trend

BRNO  – Priemysel prešiel niekoľkými fázami revolúcie – od tej pravdepodobne najznámejšej ,industriálnej, cez elektrifikáciu a automatizáciu až po súčasnú, štvrtú fázu, ktorou je digitalizácia, robotizácia a IT.

Aj napriek tomu, že štvrtá fáza sa začala už viac než pred desiatimi rokmi, podľa informácií Hospodárskej komory Českej republiky má jej princípy zavedené alebo momentálne zavádza 58 % českých a 51 % slovenských podnikov. Trendom digitalizácie podliehajú aj priemyselné veľtrhy, ktoré sa práve témami súvisiacimi s transformáciou priemyslu, efektivite výrobného procesu a energetickej efektivity zaoberajú.

Na digitalizovaných firmách sa kríza podpísala menej

Práve digitalizácia je základným pilierom potrebným k dlhodobej konkurencieschopnosti. Zvyšuje totiž efektivitu a hlavne produktivitu firmy. Spoločnosti, ktoré implementujú princípy Priemyslu 4.0, vykázali údaje o tom, že sa im koronavírusovú krízu podarilo zvládnuť lepšie ako spoločnostiam, ktoré
sa ňou nezaoberal, alebo zaoberali len čiastočne. Podľa jedného z prieskumov spracovaných pre český Zväz priemyslu je evidentné, že aj v období krízy bolo v digitalizovaných firmách možné dosiahnuť rast a vyššiu produktivitu práce.

Digitalizovať sa oplatí

Aj napriek tomu, že často zaznieva argument o vysokej cene digitalizácie, výsledkom je to, že sa určite vyplatí. Práve vďaka nej je možné viacero činností optimalizovať a zefektívňovať. Bez digitalizácie sa tieto činnosti vykonávajú starými metódami, tie generujú zbytočné náklady, v ktorých firma neustále
topí peniaze, ktoré by inak mohla investovať práve do zefektívňovania procesov.

Veľtrhy sú stále dôležitou platformou, najväčší v strednej Európe bude v októbri v Brne. K témam týkajúcim sa  digitalizácie pristupujú  špecializované veľtrhy, ktoré patria k najlepším príležitostiam pre nadväzovanie kontaktov a prenikanie do nových oblastí. Digitalizácia v rôznych podobách je tento rok hlavnou témou Medzinárodného strojárenského veľtrhu (MSV) v Brne, ktorý je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe.

Digitálny podnik

Tento rok bude veľtrh od 4. do 7. októbra 2022. Jeho súčasťou bude aj už po tretí krát projekt Digitálna továreň, ktorá návštevníkom priblíži technológie umožňujúce transformáciu nielen priemyslového prostredia, ale taktiež celej ekonomiky. Projekt digitálneho podniku na Slovensku rozpracoval tím bývalého ministra Petra Magvašiho v rámci Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT.

„Ďalšími témami sprievodného programu budú energetická stabilita, digitálna transformácia, blockchain ale aj udržateľný rozvoj,“ doplnil Michal Svoboda, tlačový hovorca MSV. Podľa riaditeľa veľtrhu Michalise Busiose majú spoločnosti o veľtrh veľký záujem: „Firmy prejavili o prezentáciu na
tohtoročnom Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu zvýšený záujem.

Vracajú sa taktiež vystavovatelia, ktorí sa v minulom roku nemohli veľtrhu zúčastniť kvôli pandémii. Tým sa potvrdzuje, že veľtrhy sú pre vystavovateľov dôležitou obchodnou platformou.“