Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev komentuje piatu vlnu vírusu COVID – 19

MOSKVA – V preklade z ruštiny Finančné noviny prinášajú výber hlavných myšlienok z článku Dmitrija Medvedeva: “Bezpečnosť spoločnosti je dôležitejšia než práva a slobody.”

Rusko je v piatej fáze pandémie koronavírusu. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý premiér Dmitrij Medvedev uverejnil v novinách Rossijskaja gazeta článok, v ktorom zhrnul výsledky posledných dvoch rokov počas pandémie COVID-19. Najdôležitejšie myšlienky z článku Medvedeva prinášajú noviny Gazeta.Ru.

“Na celom svete panuje potravinová kríza,” píše Medvedev . Koronavírus spôsobil uzavretie hraníc a narušenie dodávateľských reťazcov, v kombinácii s neúrodou na všetkých kontinentoch spôsobil problém s nedostatkom potravín. Kríza sa pritom začína týkať nielen najchudobnejších štátov, ale aj väčšiny vyspelých krajín.

“Ceny potravín všade rastú, inflácia sa zrýchľuje,” uvádza podpredsedu Bezpečnostnej rady. Zároveň sa odvoláva na prognózy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, podľa ktorých sa väčšina vyspelých krajín do konca roka 2022 vráti k predkrízovým ukazovateľom svojich ekonomík. Pre rozvojové krajiny (kam obvykle zaraďujú aj Rusko) sú prognózy o niečo horšie. V niektorých z nich sa úroveň HDP na obyvateľa obnoví najskôr v roku 2024, v mnohých ešte neskôr.

Lockdowny sa ukázali ako efektívne „Samozrejme, že karanténne opatrenia nikoho nepotešili. Ale ukázali sa ako celkom efektívne. Treba priamo povedať, že čím tvrdší bol režim lockdownu, tým účinnejší bol boj proti epidémii,“ napísal Medvedev. Ako príklad uviedol Čínu, ktorá vlastne ešte pred začiatkom leta 2020 zastavila šírenie koronavírusu vďaka prísnej izolácii celých regiónov. Východný model však nie je vhodný pre všetky západné krajiny, priznal expremiér.

Ako poznamenal, „každá krajina a jej obyvateľstvo má svoje špecifiká, národné zvyky, stereotypy správania. Je zrejmé, že mnohé schémy, ktoré sú možné na východe, v Európe nefungujú“.

Kolektívna imunita môže vzniknúť len na celom svete Podľa Medvedeva konečné víťazstvo nad koronavírusom možno dosiahnuť len spoločným úsilím všetkých štátov. „Nemôže existovať izolovaná imunita len v jednej krajine. Je možná len kolektívna globálneho rozsahu, ktorú treba dosiahnuť spoločne,“ uviedol Medvedev.

Podľa podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruska to chápu lekári, vedci aj mnohé uznávané spoločenské organizácie. Vlády jednotlivých krajín však nie sú ochotné s týmto postojom súhlasiť. “Nie všetky štáty sú schopné preukázať politickú vôľu k spolupráci v boji proti koronavírusu na medzinárodnom poli,” skonštatoval bývalý premiér.

“Národný egoizmus, predpotopná logika z čias studenej vojny, paranoidné fantómové obavy, pokusy chrániť vlastné úzke geopolitické záujmy boli často oveľa silnejšie než univerzálne hodnoty,“ napísal Medvedev o správaní jednotlivých štátov počas pandémie.

Mnohé z nich podľa neho prejavili takzvaný vakcinačný nacionalizmus, ktorý spočíval v hromadení vakcín proti koronavírusu, v neochote podeliť sa o ne s inými krajinami, a to dokonca ani na komerčnej báze. Takéto obchodné vojny spôsobili na celej planéte veľa úmrtí, ktorým sa dalo vyhnúť. Vysvitlo, že Európska únia tvárou tvár kríze vôbec nedrží spolu.

„COVID-19 ukázal, že zoči-voči spoločnému nešťastiu Európa nie je jednotná. Keď vypukla epidémia, európske krajiny sa navzájom nepodporovali,“ poznamenal bývalý premiér. Pripomenul, že Taliansko, kde bola na začiatku pandémie najťažšia situácia s koronavírusom, dostalo pomoc nie od partnerov z EÚ, ale od Ruska a Číny.

Svetová zdravotnícka organizácia má málo kompetencií. Za jeden z hlavných problémov, ktoré sa vyskytli počas pandémie COVID-19, Medvedev označil krízu dôvery vo Svetovú zdravotnícku organizáciu. Podľa podpredsedu Bezpečnostnej rady WHO potrebuje väčšie právomoci a páky vplyvu na krajiny, aby tieto plnili pokyny odporúčané odborníkmi.

„Národné vlády majú právo neposlúchnuť odporúčania WHO alebo vynášať rozhodnutia, ktoré sú niekedy v rozpore s tými svetovými. V tejto súvislosti treba uvažovať o tom, že Svetovej zdravotníckej organizácii budú udelené také právomoci, aby v prípade núdze mohla urobiť významné mobilizačné rozhodnutia v záujme celého svetového spoločenstva,“ napísal bývalý premiér. Takéto rozšírenie právomocí by mohlo prebehnúť cez kanály OSN.

Rusko čaká veľa práce. Ako skonštatoval Medvedev, Rusko sa od jari 2021 nachádza v piatej fáze pandémie. Vlády na celom svete sa pri navrhovaní opatrení v rámci boja proti pandémii musia vyrovnávať s morálne kontroverznými otázkami.

„Zlepšenie legislatívy v tejto oblasti je preto výzvou, na ktorú náš štát ešte len musí nájsť odpoveď,“ napísal podpredseda Bezpečnostnej
rady.

Bývalý premiér napokon dospel k záveru, že “v určitých situáciách je bezpečnosť celej populácie dôležitejšia, než dodržiavanie práva a slobôd
jednotlivého občana. Ochrana väčšiny je základným princípom demokracie.”