Uzbekistan: priame investície viac ako 24 mld. USD

TAŠKENT – V roku 2022 objem vyplatených investícií do fixného kapitálu v Uzbekistane presiahol 270 biliónov súm alebo 24 miliárd USD.

Podľa predbežných údajov Štatistického úradu Uzbekistanu bol podiel celkových zahraničných investícií a úverov poskytnutých do fixného kapitálu 41,6 %.

TOP krajiny s najväčším počtom investícií a úverov Uzbekistan:

— Ruská federácia – 20,3 %;

— Čína – 16,4 %;

— Turecko – 10,1 %;

— Nemecko – 6 %;

— Saudská Arábia – 6 %;

— USA – 3,8 %.

Uzbekistan, dlhý tvar Uzbecká republika, je štát nachádzajúci sa v Strednej Ázii. Hlavné mesto je Taškent. Na západe a severe susedí s Kazachstanom, na východe s Kirgizskom a Tadžikistanom, na juhu s Afganistanom a Turkménskom. Je bývalou zväzovou republikou Sovietskeho zväzu, člen Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).

Ekonomika Uzbekistanu bola predtým spojená sriadenou ekonomikou sovietskeho typu s pomalou transformáciou na trhovú ekonomiku . V posledných rokoch a od zvolenia prezidenta Šavkata Mirziyoyeva však krajina zaznamenala rýchlu ekonomickú a sociálnu reformu zameranú na podporu rastu a premenu Uzbekistanu na skutočnú, modernú trhovú ekonomiku. Medzinárodné finančné inštitúcie vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Ázijskej rozvojovej banky a Svetovej banky sa aktívne zapájajú do podpory úspešného reformného procesu Uzbekistanu a rýchlo zvýšili svoju prítomnosť v krajine.