Diskusia o aktuálnych problémoch v Kazachstane

BRATISLAVA – Veľvyslanectvo Kazašskej republiky na Slovensku informovalo o rokovaní vlády spolu s prezidentom Kassym Žomartom Kemelevičom Tokajevom.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazachstanu v Slovenskej republike pán Toležan Tursunovič Barlybayev informoval účastníkov brífingu o cieľoch a úlohách, ktoré si hlava štátu určila novej  vláde krajiny.

Zdôraznil hlavný cieľ – zvýšiť objem HDP Kazašskej republiky do piatich rokov na 450 miliárd dolárov s predstihom rastu reálnych príjmov Kazachov. HDP, alebo hrubý domáci produkt je súčet hodnoty a tovarov a služieb v tej, ktorej krajine.

K jeho dosiahnutiu prispejú komplexné opatrenia na liberalizáciu ekonomiky, zlepšenie rozpočtovej a daňovej politiky, vytvorenie jednotného systému na prilákanie investícií, zavedenie nových prístupov k priemyselnej politike a rozvoju agropodnikania, posilnenie dopravného a logistického potenciálu Kazašskej republiky, ako aj digitalizácia ekonomiky.

V diskusii odznelo, že nový ekonomický kurz Kazachstanu zabezpečí každoročný rast HDP Kazachstanu a zvýšenie investícií do jeho popredných odvetví, čo otvára široké možnosti obchodnej spolupráce so zahraničím.

Diplomat vyzval slovenských partnerov k aktívnejšiemu vstupu na kazašský trh, najmä účasťou na 10. zasadnutí kazašsko-slovenskej medzivládnej komisie a podnikateľskom fóre plánovanom v Astane v apríli tohto roku.

Generálny tajomník Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné vzťahy pán Ján Kutan ocenil systematický prístup kazašského vedenia k budovaniu pevných základov ekonomiky a rozvíjaniu nových bodov hospodárskeho rastu. Podľa jeho hodnotenia realizácia úloh stanovených prezidentom Kazachstanu posilní rastový potenciál kazašskej ekonomiky a zvýši jej odolnosť voči globálnym rizikám v kontexte geopolitického napätia a protekcionizmu v globálnej politike.

Profesor politológie, bývalý veľvyslanec SR v Kazachstane pán Peter Juza vyjadril názor, že nový ekonomický kurz vedenia Kazachstanu a jeho vyvážená zahraničná politika zabezpečí ekonomike dostatok investícií na rast. Konštatoval záujem slovenskej strany rozvíjať spoluprácu s Kazachstanom v oblasti energetiky, spracovateľského priemyslu, poľnohospodárstva, ako aj výmenu skúseností v oblasti racionálneho využívania vodných zdrojov.

Docentka Katedry zahranično-ekonomických vzťahov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, odborníčka na Strednú Áziu pani Andrianna Baleha upozornila na dôležitosť prechodu Kazachstanu na nový ekonomický model založený na sociálne orientovanej politike a stanovenie cieľa zvyšovania blahobytu a kvality života Kazachov.

Pán Gabriel Pirický, zástupca riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV, vyjadril presvedčenie, že realizácia programu modernizácie ekonomiky prinesie nový impulz pre priemyselný rozvoj Kazachstanu. Upozornil na rastúcu úlohu Kazachstanu v regióne a záujem o rozvoj spoločných výskumných projektov v rôznych oblastiach.

Oficiálne je Kazachstan demokratická, sekulárna, konštitučná unitárna republika; pán Nursultan Abyšuly Nazarbajev stál na čele krajiny v rokoch 1991 až 2019. Jeho nástupcom sa stal pán Kassym-Žomart Kemelevič Tokajev.

Prezident môže vetovať zákony, ktoré schválil parlament, a je tiež vrchným veliteľom ozbrojených síl. Predseda vlády predsedá kabinetu ministrov a je hlavou kazašskej vlády. V kabinete sú traja podpredsedovia vlády a šestnásť ministrov.

Kazachstan má dvojkomorový parlament, ktorý sa skladá z Mažilisu (dolnej komory) a Senátu (hornej komory). Presne 107 kresiel v Mažilise sa volí ľudovým hlasovaním v jednomandátových obvodoch; v Mažilise je tiež desať poslancov volených na základe straníckych zoznamov. Senát má 48 členov. Dvoch senátorov volí každé z volených zhromaždení (maslichátov) šestnástich hlavných administratívnych oblastí Kazachstanu. Ideštrnásť oblastí a mestá Astana, Almaty a Šymkent). Zvyšných pätnásť senátorov vymenúva prezident. Právo zákonodarnej iniciatívy majú poslanci mažilisu aj vláda, hoci väčšinu právnych predpisov, ktoré parlament prerokúva, navrhuje vláda.

Kazachstan má približne 20 miliónov obyvateľov.  Na jedného obyvateľa pripadá $10,283 HDP. Tým je krajina na 65. mieste na svete.

Fotografie: Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu.