Tržby maloobchodu v roku v Slovenskej republike 2023 klesli najviac za posledných štrnásť rokov

Maloobchodným tržbám vianočný predaj nepomohol, aj v decembri boli nižšie ako v roku 2022.

Pod rekordný celoročný pokles tržieb na úrovni 4,5 % sa podpísal negatívny vývoj vo veľkých hyper- a supermarketoch a v špecializovaných predajniach naprieč celým odvetvím.

Indexy sú počítané v stálych cenách (k priemeru roka 2015) za predaj a opravu motorových vozidiel, maloobchod, ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev.

V poslednom mesiaci roka 2023 tržby maloobchodu medziročne klesli  o 4 %. Bol to jedenásty mesiac za seboukedy tržby po očistení o infláciu na mesačnej báze boli pod úrovňou predošlého roka. Nižšie tržby ako pred rokom malo až 7 z 9 oblastí maloobchodu. Najvýznamnejší vplyv na tento výsledok mal dvojciferný pokles (-11,4 %) v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predaní, stánkov a trhov). Vianočný predaj nedokázali na úroveň roka 2022 potiahnuť ani hyper- a supermarkety, ich tržby v decembri boli medziročne nižšie o 3 %.

 

Medziročný pokles tržieb v poslednom mesiaci roka registroval aj veľkoobchod2)predaj a oprava motorových vozidiel a ubytovanie. Rast tržieb zaznamenali len reštaurácie a pohostinstvá.

V medzimesačnom porovaní3) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v sektore ubytovania o 3,8 %, v maloobchode o 0,5 % a vo veľkoobchode o 0,1 %. Naopak, v decembri 2023 v porovnaní s novembrom 2023 klesli tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %.

Vývoj tržieb maloobchodu v roku 2023

Tržby maloobchodu v súhrne za celý rok 2023 dosiahli v stálych cenách o 4,5 % nižšiu hodnotu ako v roku 2022.  Po dvoch rokoch mierneho rastu, kedy tržby maloobchodu v prepočte na stále ceny odolali inflácii, v roku 2023 skončili v mínuse. Bol to najhorší výsledok maloobchodu od roku 2009, kedy bol prepad tržieb o viac ako 10 %.

Celkovo v roku 2023 pokles tržieb pocítili obchodníci v 6 z 9 sledovaných zložiek maloobchodu. Najvýznamnejší bol pokles tržieb hyper- a supermarketov o 4,7 %, a tiež dynamickejší prepad o 14,9 % v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektrotovaru (v špecializovaných predajniach s tovarom pre domácnosť). Tretím najvýznamnejším poklesom bolo medziročné zníženie tržieb o 5 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom kam patria o.i. drogérie, lekárne, predajne obuvi či textilu.  V mínuse skončili aj e-shopy a zásielkový predaj (predaj mimo predajní, stánkov a trhov), v súhrne za celý rok 2023 boli ich tržby nižšie o 5,9 %. Dvojciferný medziročný pokles evidovali aj špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku.

Výraznejšiemu celkovému poklesu odvetvia zabránili o takmer 11 % vyššie tržby predajní s PC a IKT zariadeniami a mierne vyššie tržby v predajniach zameraných na kultúru a rekreáciu kam patria kníhkupectva, predajne hračiek a športových potrieb. Odvetviu pomohol aj rast tržieb predajní pohonných hmôt o 30 %, ktorý bol však ovplyvnený presunom spravodajských jednotiek do tejto zložky odvetvia od začiatku roka 2023.

 

Z ďalších zložiek vnútorného obchodu dosiahol v súhrne za rok 2023 medziročný nárast tržieb predaj a oprava motorových vozidiel, a to o 14,3 %. Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 13,3 % a v reštauráciách a pohostinstvách o 11,9 %. Ich tempá rastov však výrazne spomalili  v porovnaní s rokom 2022. Veľkoobchod skončil v mínuse o 3,7 %.