Slovenská ekonomika  rástla o 1,5 %, darilo sa jej najlepšie za posledných päť štvrťrokov

BRATISLAVA – Pozitívny vývoj ekonomiky podporil prebytok v zahraničnom obchode a nezastavili sa ani investičné aktivity.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

K rastu výraznou mierou prispeli výrobné odvetvia, okrem vyššej výkonnosti priemyslu a obchodu aj stavebníctvo a finančný a poisťovací sektor. Vyššiemu rastu bránil pretrvávajúci vplyv vysokej inflácie, ktorý skresával hlavne spotrebu domácností.

Hrubý domáci produkt sa v 2. štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o 1,5 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11,3 % a dosiahol 30,3 mld. eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 1. štvrťroku 2023) HDP vzrástol o 0,4 %.