Dlh Uzbekistanu k 1. júlu 2023 cez 31,5 mld. USD

TAŠKENT – Verejný dlh Uzbekistanu k 1. júlu 2023 presiahol 31,5 miliardy dolárov alebo 36,8 % HDP. Z toho verejný vonkajší dlh predstavuje 25,9 miliardy USD, verejný vnútorný dlh 5,6 miliardy USD.

K 1. januáru 2023 to bolo 29,2 miliardy dolárov. Podiel verejného dlhu na HDP bol 36,4 %.

Podľa krajín má najväčší zahraničný dlh Čína (3,8 miliardy USD), Japonsko (2,1 miliardy USD) a Južná Kórea (0,9 miliardy USD). V kontexte medzinárodných finančných organizácií najväčší objem dlhu prilákala Ázijská rozvojová banka (6,2 miliardy USD), Svetová banka (5,6 miliardy USD) a Islamská rozvojová banka (0,9 miliardy USD).

Údajne v roku 2023 bude celková hodnota napísaných dohôd na pritiahnutie zahraničného dlhu v mene Uzbekistanu a pod zárukou Uzbekistanu 4,5 miliardy USD, z čoho 2 milióny USD budú použité na podporu štátneho rozpočtu (čo je o 500 miliárd USD menej ako minulý rok) a 2,5 USD miliardy – na financovanie investičných projektov (čo je o 500 miliárd dolárov viac ako minulý rok).

Podľa zákona o verejnom dlhu by maximálna výška verejného dlhu v pomere k HDP nemala presiahnuť 60 %.

Podľa predbežnej analýzy s cieľom zabezpečiť stabilitu makroekonomických a fiškálnych údajov v strednodobom horizonte sa predpokladá, že podiel verejného dlhu na HDP bude v roku 2024 do 37 %, v roku 2025 37,4 % a v roku 2026 37,9 %.

S cieľom udržať verejný dlh na bezpečnej úrovni a efektívne riadiť ministerstvo hospodárstva a financií v strednodobom horizonte počíta s týmito opatreniami:

• nadviazať na prax stanovovania ročných stropov pre verejný dlh;

• zníženie menových rizík prilákaním požičaných prostriedkov v národnej mene. Zároveň stanoviť maximálny čistý objem emisie štátnych pokladničných dlhopisov v roku 2024 na úrovni 25 biliónov súm;

• predĺženie priemernej splatnosti verejného dlhu, ako aj diverzifikácia zdrojov verejného dlhu;

• urýchlenie procesu rozsiahleho prilákania medzinárodných investorov na trh štátnych dlhopisov;

• predchádzanie, odstraňovanie alebo znižovanie rizík spojených so splácaním verejného dlhu;

• zabezpečenie otvorenosti informácií o verejnom dlhu.

Obmedzený objem verejného zahraničného dlhu, ktorý musí byť prijatý v roku 2024, je 5 miliárd USD. Z toho 2,5 miliardy USD pôjde na podporu štátneho rozpočtu, 2,5 miliardy USD na investičné projekty. V mene Uzbeckej republiky sa plánuje vydať štátne cenné papiere v hodnote 25 biliónov súm.