Deväťdesiatiny Veľkého krachu na americkej burze

NEW YORK – Veľká depresia (Great Depresesion) – globálna hospodárska kríza, ktorá začala v októbri 1929 krachom akciového trhu v Spojených štátoch a pokračovala až do roku 1939. Najakútnejšie sa prejavovala od roku 1929 do roku 1933.  Tridsiate  roky sa všeobecne považujú za obdobie Veľkej svetovej hospodárskej krízy.

Spúšťacím mechanizmom bol prudký pokles cien akcií na New Yorskskej burze cenných papierov, ktorý sa začal 23. októbra 1929 a ešte viac sa prehĺbil 24. októbra 1929.

Veľká depresia sa najviac dotkla Spojených štátov, Kanady, Británie, Nemecka a Francúzska, ale bolo ju cítiť  sa aj v iných štátoch. Priemyselné mestá trpeli najviac a výstavba sa v mnohých krajinách takmer zastavila. V dôsledku zníženia dopytu klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov o 40 – 60%.

Po krátkodobom malom zvýšení cien 25. októbra 1929  mal poklesol katastrofálny rozmer. Akcie sa úplne prepadli na  Čierny pondelok, 28. októbra 2019 a Čierny utorok, 29. októbra 1929. Deň 29. október 1929 sa považuje krach akciového trhu na Wall Street.

Wall Street je úzka ulica v Dolnom Manhattane v meste New York, nachádzajúca sa východne od Broadway dolu pod South Street pri rieke East River. Považuje sa za historické jadro finančného obvodu a bola prvým trvalým sídlom burzy New York Stock Exchange.

Dolný Manhattan. www.wikipedia.com

Ekonómovia nenašli jednotný záver o príčinách veľkej hospodárskej krízy. K tejto téme existuje niekoľko teórií, ale zjavne pri vzniku hospodárskej krízy zohrávala určitá skupina faktorov.

Keynesiánske vysvetlenie – nedostatok peňažnej zásoby. Podľa Keynesa musí byť peňažná zásoba zabezpečená tovarom. Toto tvrdenie však funguje opačným smerom: v prípade nedostatku peňažnej zásoby sa cenový index zníži. V tom čase boli peniaze viazané na zlaté rezervy, čo obmedzovalo ponuku peňazí. Zároveň rástla výroba, na prelome storočia sa objavili nové druhy tovaru, ako sú automobily, lietadlá a rádio. Počet tovaru, hrubého aj sortimentu, sa mnohokrát zvýšil. V dôsledku obmedzenej ponuky peňazí a rastu ponuky komodít vznikla silná deflácia – pokles cien, ktorý spôsobil finančnú nestabilitu, bankrot mnohých podnikov a zlyhanie pôžičiek. Silný multiplikačný efekt zasiahol aj rastúce odvetvia.

Monetarizmus – Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA vykonáva funkciu centrálnej banky, vyvolal krízu menovej politiky. Hlavnou príčinou veľkej depresie boli pokusy o udržanie životaschopného systému zlatého štandardu spolu s globálnou nerovnováhou v rezervách zlata (prebytok v USA a deficit v Európe).

Marxizmus – veľká hospodárska kríza je ďalšou krízou nadmernej výroby, ktorá je vlastná kapitalizmu.

Hospodárska bublina – investície do výroby presahujúce skutočnú potrebu.

Rýchly rast populácie, predbiehanie rastu pracovných miest, spôsobilo zvýšenie nezamestnanosti; veľký počet detí v rodine bol charakteristický pre predchádzajúci spôsob výroby v poľnohospodárstve (v priemere 3 – 5 detí na rodinu), avšak v dôsledku pokroku v medicíne a dočasného zvýšenia životnej úrovne sa prirodzený úbytok v dôsledku chorôb vážne znížil.

Jedným z faktorov, ktorý podnietil začiatok Veľkej hospodárskej krízy, je prijatie zákona Smoot-Hawleya v roku 1930, ktorý zaviedol vysoké clá na dovážaný tovar. V snahe ochrániť tuzemského výrobcu vláda zväčšila ochranárske opatrenia proti predtým lacného dovozu pomocou protekcionistických opatrení. To zasa znížilo kúpnu silu obyvateľstva a tiež prinútilo ostatné krajiny prijať protiopatrenia, ktoré by poškodili vývozcov z USA. Až v polovici tridsiatych rokov po nadobudnutí účinnosti zákona o vzájomných obchodných dohodách, ktorým sa výrazne znížili clá, sa medzinárodný obchod začal zotavovať, čo malo pozitívny vplyv na svetové hospodárstvo.

Prvá svetová vojna tiež bola  jednou z príčin veľkej hospodárskej krízy – americká ekonomika bola najprv „napumpovaná“ vládnymi vojenskými objednávkami, ktoré po skončení prvej svetovej vojny prudko poklesli, čo viedlo k recesii vojensko-priemyselného komplexu krajiny a súvisiacich odvetví hospodárstva.

Obchodovanie s maržami na akciových trhoch. Podstata tejto schémy je jednoduchá – môžete si kúpiť akcie spoločností a uložiť iba 10% ich hodnoty, zvyšok je pôžička zabezpečená rovnakými akciami. Napríklad akcie v hodnote 1 000 dolárov sa dajú kúpiť iba za sto dolárov. Tento typ transakcie bol populárny v 20. rokoch 20. storočia. V takejto pôžičke je však jeden trik – maklér môže kedykoľvek požadovať zaplatenie dlhu a musí sa vyplatiť v dohodnutom čase (zvyčajne od 2 do 24 hodín). Toto sa nazýva výzva na dodatočné vyrovnanie a zvyčajne to vyvoláva predaj akcií nakúpených na úver. 24. októbra 1929, po znížení cien populárnych akcií, začali newyorskí makléri, ktorí vydávali maržové pôžičky, od nich masívne požadovať platbu. Začal sa masový predaj akcií a hľadanie ďalších zdrojov. Potreba splácať maržové požiadavky spôsobila nedostatok prostriedkov v bankách z podobných dôvodov (keďže bankové aktíva boli investované do cenných papierov a banky boli nútené ich naliehavo predať) a vyústila do kolapsu šestnástich tisíc bánk, čo umožnilo medzinárodným bankárom nielen kúpiť konkurenčné banky, ale a len za haliere na nákup veľkých amerických spoločností. Keď bola spoločnosť úplne zničená, bankári Federálneho rezervného systému sa rozhodli zrušiť zlatý štandard v Spojených štátoch. Kvôli tomu sa rozhodli vyzbierať zvyšné zlato v Spojených štátoch. Takže pod zámienkou boja proti účinkom depresie americkým obyvateĺom zhabali zlato.

London Herald oznamuje o veľkom krachu.

Recesia v Spojených štátoch sa začala v auguste 1929, dva mesiace pred krachom akciového trhu. Treba poznamenaž, že objem stavebných prác začal klesať už v roku 1926. Vo februári 1930 Fed reagoval na začiatok krízy a znížil hlavnú sadzbu zo 6 na 4%. Okrem toho boli z trhu odkúpil štátne dlhopisy, aby sa udržala likvidita. Centrálne banky v USA a dnes v Európskej únii robia to isté. V nasledujúcich dvoch rokoch Fed neurobil takmer nič. Tajomník štátnej pokladnice Andrew Mellon veril, že je potrebné umožniť trhu samostatne vykonať potrebné úpravy pomerov a cien.

V júni 1930 bol v Spojených štátoch zaviedlo zákonom Smoota – Hawleya  40% clo na dovoz na ochranu domáceho trhu. To isté dnes robí americký prezident Donald Trump

Toto opatrenie sa stalo jedným z hlavných kanálov prenosu krízy do Európy, pretože predaj európskych výrobkov v USA bol problematický.

Koncom roku 1930 vkladatelia bánk začali masívne vyberať vklady, čo viedlo k vlne bankrotov  bánk. V dôsledku toho sa začal  absolútnym poklesom peňažnej zásoby. Druhá banková panika sa objavila na jar roku 1931. Po všetky tieto mesiace úrady nereagovali na rastúcu ekonomickú cunami. Hrubý domáci produkt v rokoch 1930-1931 klesol o 9,4 a 8,5% a miera nezamestnanosti vzrástla z 3,2% na začiatku roku 1930 na 15,9% na konci roku 1931.

V roku 1932 klesol HDP o 13,4 % a v porovnaní s rokom 1929 o 31%. Miera nezamestnanosti sa v roku 1932 zvýšila na 23,6%. Za posledné tri roky od začiatku krízy prišlo o prácu viac ako 13 miliónov Američanov. Od roku 1929 poľnohospodárske ceny klesli o 53%. Počas troch rokov dve z piatich bánk zbankrotovali a ich vkladatelia stratili vklady o 2 miliardy dolárov. Peňažná zásoba od roku 1929 klesla v nominálnej hodnote o 31%.

Na pozadí malej expanzie menovej základne z 6,05 miliárd dolárov v roku 1929 na 7,02 miliárd dolárov v roku 1933, sa peňažná zásoba prudko znížila – z 26,6 miliárd na 19,9 miliárd dolárov. Vlny bankrotov podkopali dôveru verejnosti vo finančné inštitúcie, úspory boli z vkladov horlivo vybrané a boli prevedené na hotovosť. Banky, ktoré prežili, sa zase vyhýbali vydávaniu nových pôžičiek, radšej držali peniaze v najlikvidnejšej forme.

V roku 1932 prišli do Washingtonu davy hladujúcich veteránov Bonus Army z celej Ameriky. Americká vláda rozdrvila pochod tankami a terorom.

V roku 1932 zastrelila polícia a súkromná bezpečnostná služba Henryho Forda v Detroite pochod hladujúcich pracovníkov, ktorí uskutočnili hladový pochod. Päť ľudí bolo zabitých, desiatky zranených, nežiaduce boli vystavené represii.

V roku 1937, počas Steel Strike v Chicagu, polícia vystúpila proti masám pracovníkov v štrajku. Podľa oficiálnych údajov polícia zabila 10 pracovníkov a niekoľko stoviek zranila. Táto udalosť v americkej historiografii sa nazýva „masový deň pamäti“.

Od roku 1929 do roku 1933 americká produkcia výrobkov a služieb klesla o 31%. Od roku 1925 do roku 1933 polovica bánk v Spojených štátoch zbankrotovala.

V januári 1932 Kongres Spojených štátov založil spoločnosť Reconstruction Finance Corporation (RFC). Táto organizácia poskytla finančnú pomoc železniciam, finančným inštitúciám a korporáciám. V júli bola jeho úloha rozšírená o pomoc poľnohospodárstvu a financovaniu štátnych a miestnych verejných prác.

Bol prijatý zákon o Federálnej banke pre bývanie, ktorá by mala poskytovať pôžičky organizáciám zapojeným do hypotekárnych úverov (prototyp budúceho Fannie Mae). Bol prijatý prvý z dvoch zákonov s názvom Glass – Stigall, ktorého cieľom bolo liberalizovať Fed a umožniť mu najmä požičiavať členským bankám. Považovalo sa za potrebné zvýšiť fiškálne prerozdelenie príjmu z bohatých na chudobných s cieľom stimulovať spotrebu. Maximálna sadzba dane z príjmu sa zvýšila z 25 na 63%.

Verejnosť sa však domnievala, že opatrenia prijaté Hooverovou administratívou boli nedostatočné a prišli príliš neskoro. Franklin Roosevelt ľahko porazil Hoovera v prezidentských voľbách na jeseň 1932, zatiaľ čo demokrati boli schopní získať kontrolu nad Kongresom.

Aby sa dostala z krízy v roku 1933, začala sa Rooseveltova politika s názvom Nová dohoda (New Deal)  Bola zameraná na rôzne opatrenia zamerané na reguláciu ekonomiky. Niektoré z nichpomohli odstrániť príčiny Veľkej depresie, niektoré boli orientované  sociálne, pomáhali prežiť najviac postihnutým, iné opatrenia situáciu zhoršili.

Takmer bezprostredne po nástupe do úradu, v marci 1933, musel Roosevelt čeliť tretej vlne paniky v bankovníctve, na ktorú nový prezident reagoval tým, že na jeden týždeň zatvoril banky a prípravil program ochrany vkladov.

Prvých 100 dní Rooseveltovho pôsobenia vo funkcii prezidenta  sa vyznačovalo intenzívnou legislatívnou činnosťou. Kongres schválil vytvorenie Federálnej poisťovne vkladov a Federálnej správy pre núdzové situácie (FASP), ktorej vytvorenie bolo predpísané zákonom o obnove národného hospodárstva zo 16. júla 1933. Úlohy FACP zahŕňali: a) výstavba, oprava a zlepšenie diaľnic a diaľnic, verejných budov a akýchkoľvek iných štátnych podnikov a verejných zariadení; b) zachovanie prírodného bohatstva a rozvoj jeho ťažby vrátane kontroly, využívania a čistenia vody, prevencie erózie pôdy a pobrežia, rozvoja vodnej energie, prenosu elektrickej energie, výstavby rôznych riečnych a prístavných zariadení a prevencie povodní.

Nezamestnaní sa aktívne zapájali do komunitných služieb. Celkovo sa v rokoch 1933 – 1939 na verejných prácach pod záštitou úradu pre verejné práce (WPA) a správy civilných prác – NE, išlo o  o výstavbu kanálov, ciest, mostov, často v neobývaných a bažinatých regiónoch,  dosiahol počet ľudí zamestnaných vo verejných prácach 4 milión.

V oblasti poľnohospodárstva zákon o regulácii prijatý 12. mája 1933, ktorý reštrukturalizoval poľnohospodársky dlh vo výške 12 miliárd dolárov, znížil úroky z hypotekárneho dlhu a predĺžil dobu splácania všetkých dlhov. Vláda dostala príležitosť poskytnúť poľnohospodárom pôžičku a počas nasledujúcich štyroch rokov vydali agrárne banky pol milióna majiteľov pôdy pôžičku v celkovej výške 2,2 miliardy dolárov za veľmi výhodných podmienok. Na zvýšenie cien poľnohospodárskych výrobkov zákon z 12. mája odporučil, aby poľnohospodári znížili produkciu, znížili výmeru, znížili počet hospodárskych zvierat a vytvoril sa osobitný fond na kompenzáciu možných strát.

Výsledky prvého roku pôsobenia Roosevelta vo funkcii prezidenta  boli zmiešané: pokles HDP sa výrazne spomalil a v roku 1933 dosiahol iba 2,1%, nezamestnanosť však vzrástla na 24,9%.

Po konfiškácii zlata od obyvateľstva na základe zákona o rezerve zlata prijatého v januári 1934 vydal Roosevelt 31. januára 1934 vyhlásenie, ktoré znížilo obsah zlata v dolári a stanovilo oficiálnu cenu zlata na 35 dolárov za uncu. Inými slovami, dolár bol znehodnotený o 41%.

Zostavilo sa 557 hlavných a 189 dodatočných takzvaných „Kódexov spravodlivej hospodárskej súťaže“ v rôznych priemyselných odvetviach. Strany zaručili minimálnu mzdu, ako aj jednotnú mzdu pre všetkých pracovníkov rovnakej kategórie. Tieto kódexy sa vzťahovali na 95% všetkých priemyselných pracovníkov. Takéto kódexy výrazne obmedzili hospodársku súťaž.

Rooseveltove metódy, ktoré dramaticky zvyšujú úlohu vlády, sa považovali za pokus o útok na Ústavu USA. V roku 1935 Najvyšší súd USA rozhodol, že zákon o národnej priemyselnej obnove (NIRA) a jeho vyhláška boli neústavné. Dôvodom bola skutočnosť, že týmto zákonom bolo zrušených veľa protimonopolných zákonov a odborovým zväzom bol pridelený monopol na prijímanie pracovníkov.

Štát rozhodne prenikol do oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, zaručil si životnú mzdu a zaviazal sa poskytovať starším, zdravotne postihnutým a chudobným. Výdavky federálnej vlády sa medzi rokmi 1932-1940 viac ako zdvojnásobili. Roosevelt sa však obával nevyváženého rozpočtu a výdavky na rok 1937, keď sa zdá, že ekonomika už získala dostatočnú dynamiku, sa znížili. To opäť uvrhlo krajinu do recesie 1937-1938.

Index priemyselnej výroby v roku 1939 bol iba 90% úrovne roku 1932. V roku 1939 zostala nezamestnanosť na úrovni 17%. Niektorí poukazujú na to, že dôvodom konca veľkej hospodárskej krízy bola druhá svetová vojna, ktorá spôsobila masívne vládne nákupy zbraní. Rýchly rast amerického priemyslu sa začal až v rokoch 1939-1941 v dôsledku aktívneho hromadenia vojenských nákupov.

Počas Veľkej hospodárskej krízy sa bankári stali takí nepopulárnymi, že sa lupiči bánk stali národnými hrdinami (ako Bonnie a Clyde). Väčšina neoklasických ekonómov sa dnes domnieva, že krízu v Spojených štátoch zhoršili nevhodné krokov úradov. Klasici monetarizmu Milton Friedman a Anna Schwartz verili, že Fed má za vinu vytvorenie „krízy dôvery“, pretože bankám nebola poskytnutá včasná pomoc a začala sa bankrot. Opatrenia na rozšírenie poskytovania úverov bankám, podobné tým, ktoré boli prijaté od roku 1932, sa podľa ich názoru mohli prijať skôr v roku 1930 alebo 1931. V roku 2002 Ben Bernanke, člen predstavenstva Fedu, pri príležitosti 90. narodenín Miltona Friedmana povedal: „Dovoľte mi trochu zneužiť svoj štatút oficiálneho zástupcu Fedu. Chcel by som povedať Miltonovi a Anne [Schwartz]: Pokiaľ ide o Veľkú depresiu, máte pravdu, urobili sme to. A sme veľmi smutní. Ale vďaka vám to neurobíme znova. “

Je zaujímavé, že počas globálnej finančnej krízy, ktorá sa začala v roku 2008, Spojené štáty používali veľmi podobné metódy na boj proti priebehu a dôsledkom recesie. Došlo k umorovaniu štátnych dlhopisov a k neustálemu znižovaniu sadzby Fedu. Peňažná zásoba už nebola viazaná na zlatú rezervu, čo umožnilo zapnúť „tlačiareň peňazí“.