Slovenská technická univerzita je v prípade posudku na akcie Slovnaftu v konflikte záujmov

BRATISLAVA – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave má štipendijný program, ktorý platí maďarská rafinérska skupina MOL. Dostáva od firmy peniaze. V prípade posudku, ktorý je základom pre vyvlastnenie menšinových akcionárov podniku Slovnaft je teda v konflikte záujmov.

Študentka Ing. Michaela Horváthová z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky vyhrala medzinárodnú súťaž Female Engineers Mol Programme, ktorú organizovala spoločnosť Slovnaft. Obstála tak v konkurencii z 37 rôznych univerzít z celého sveta, vyhrala štipendium vo výške 3000€ a účasť na medzinárodnej prestížnej konferencii.

Do 15. októbra 2019 je možné prihlásiť sa znovu. Okrem štipendia a účasti na konferencii môžete vyhrať aj okamžité pracovné miesto po absolvovaní vášho štúdia.

Základné informácie o štipendijnom programe sú tu.

MOL, celým názvom Magyar Olaj – és Gázipari Részvénytársaság,  je maďarský ropný a plynárenský koncern . Skupina MOL prevádzkuje 4 rafinérie a 2 petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na slovenskom a v Chorvátsku. Skupina MOL má tiež vlastnú sieť viac ako 1 900 čerpacích staníc v 12 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. MOL vznikol 1. októbra 1991 spojením deviatich štátnych spoločností, preto sa niekedy uvádza rok založenia predchodcov.

Skupina MOL má etický  kódex, ktorý zakazuje konflikt záujmov. Píšu sa v ňom o konflikte záujmov nasledovné slová: ” Obchodní partneri Skupiny MOL nesmú vstupovať do vzťahov so zamestnancami spoločností Skupiny MOL, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov, vrátane (ale nielen) zamestnávania osôb, ktoré sú zamestnancami spoločnosti Skupiny MOL – s výnimkou prípadov, keď je takéto dvojité zamestnanie schválené danou spoločnosťou Skupiny MOL; umožnenia zamestnancom
spoločnosti Skupiny MOL osobne investovať, získavať majetok alebo obchodný podiel v ich spoločnosti, okrem nadobúdania obchodných podielov verejne kótovaných spoločností. Od obchodných partnerov Skupiny MOL sa očakáva, že zabránia akýmkoľvek ďalším situáciám, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov so Skupinou MOL a že o týchto situáciách budú informovať.”

Fotografia: www.mol.info