Detská dopravná nadácia dala v ČR 600 000 EUR

BRATISLAVA – Detská dopravná nadácia pomohla prvým deťom   obetí dopravných nehôd

Nadácia pomáha a podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. Na Slovensku pomohla prvým deťom a v Českej republike počas svojho pôsobenia už prispela sumou vyše 600 tisíc eur.

Bratislava, 16.  januára 2023 – Spoločnosť AURES Holdings spolu so slovenským automotoklubom ÚAMK a spoločnosťou ESSOX minulý rok na Slovensku založili Detskú dopravnú nadáciu. Tá pomáha a podporuje deti obetí automobilových nehôd, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Českej republike funguje Detská dopravná nadácia už vyše dvadsať rokov a vyhovela už takmer 900 žiadostiam o pomoc. Na Slovensku pomohla prvým deťom, ktoré prišli z dôvodu dopravnej nehody o jedného z rodičov.

„V dnešnej dobe sú, žiaľ, veľmi častým javom na cestách práve dopravné nehody. Najhorším prípadom nehôd sú tie, pri ktorých zahynú rodičia alebo jeden z rodičov a zanechajú po sebe deti. Úlohou Detskej dopravnej nadácie je hlavne finančne pomáhať takto osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé zdravotné následky. Som preto veľmi rada, že sme mohli podporiť prvé dve deti, ktoré žiaľ pri dopravnej nehode prišli o jedného z rodičov,“ informuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna. Skupina prispieva nadácii sumou 0,50 eura z každého predaného vozidla na Slovensku.

V Českej republike, kde nadácia funguje už vyše dvadsať rokov, vyhovela takmer 900 žiadostiam a za celú dobu existencie podporila deti čiastkou viac ako 600 000 eur. Pomáha deťom, ktoré prišli o rodiča v dôsledku dopravnej nehody, po celú dobu štúdia, teda až do veku 26 rokov. Okrem podpory vzdelávania Detská dopravná nadácia poskytuje pomoc deťom aj pri zdravotných rehabilitáciách či pobytoch v prírode a pri udržaní ich životného štandardu.

Výška príspevku je vo výške 1 200 eur pre osirelých vysokoškolákov, 600 eur pre vysokoškolákov polosiroty, 1 000 eur pre ostatné siroty – od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polosiroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach.

Spoluzakladateľom nadácie, spolu s AURES Holdings, je slovenský automotoklub ÚAMK, ktorý pôsobí v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. „Medzi hlavné priority ÚAMK patrí prevencia v dopravno-bezpečnostnom dianí, preto ma veľmi teší, že sme sa spolu so spoločnosťou AURES Holdings a spoločnosťou ESSOX spojili, a spoločne sme mohli založiť Detskú dopravnú nadáciu aj na Slovensku. Tu totiž takýto projekt a podpora pozostalým deťom, vzhľadom k veľkému počtu dopravných nehôd na cestách, dlhodobo chýbal,“ hovorí prezident slovenského automotoklubu Juraj Smrečan.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok alebo zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na webovej stránke www.detskadopravnanadacia.sk.