Dentons Europe CS LLP, z kontraktu pre analýzu elektronickej komunikácie, v strate 8, 8 mil. euro

LONDÝN – Firma Dentons Europe CS LLP mala za rok 2019 tržby 38,793 mil. eur. Prevádzkové náklady mala vyššie ako tržby a predstavovali 47,666 mil. eur. Vyplýva to z účtovných výkazov uložených v registri firiem Veľkej Británie Company House. Rozdiel medzi nimi je strata 8, 873 mil. eur.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský pár mesiacov pred tým ako odišiel z funkcie, uzavrel s právnickou kanceláriou Dentons Europe CS, LLP, organizačná zložka Slovensko, podpísanú právnikom Petrom Kubinom zmluvu na poskytovanie služieb.

Materská firma slovenskej organizačnej zložky právnickej kancelárie je podľa databázy v Company House sídli v Londýne na adrese Millenium Bridge House, Lambeth Hill 2.

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uzavrelo zmluvu s kanceláriou Dentos 22. apríla 2021. V Centrálnom registri zmlúv ju zverejnili 26. apríla 2021. Firma Dentons Europe CS, LLP má dostať za 40 hodín po 150 euro za hodinu, teda celkom 6 000 eur.

Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv je jej predmetom “analýza a vypracovanie právneho stanoviska ohľadom možnosti preskúmania e-mailovej komunikácie vybraných štátnych zamestnancov s funkcionárov Poľnohospodárskej patovnej agentúry realizovanej prostredníctvom zariadení patriacich ich príslušnému sluźobnému úradu/štátnej inštitúcii určených na výkon ich štátnej sluźby/verejnej funkcie za úćelom identifikovania protiprávnej činnosti zo strany uvedených osôb, ktorej sa mohli dopustiť v súvislosti s plnením služobných úloh, respektíve výkonom verejnej funkcie. Stanovisko bude slúžiť ako základ pre realizácoiu forenzného právneho auditu a prípravy podkladov pre iniciovanie prípadných súdnych a trestných konaní.”

V rokoch 2016 – 2021 terajší šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic pôsobil v tejto právnej kancelárii. Poslanci ho zvolili do funkcie 5. februára 2021.  Daniel Lipšic je zakladajúcim predsedom politickej strany NOVA. Pri parlamentných voľbách vo februári 2020 sa NOVA dohodla na spolupráci s hnutím OĽANO, posilnenej oproti roku 2016 aj v zastúpení strán Kresťanská únia a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. NOVA obsadila na kandidátke strany OĽANO šesť miest 15. Anna Andrejuvová, 88. Milan Kaplan, 116. Pavol Lukačovič, 117. Tomáš Oparty, 133. Monika Klobušická a 148. Gábor Grendel. Predseníctvo strany v roku 2013 tvorili: Daniel Lipšic – predseda, Jana Žitňanská – podpredsedníčka, Gábor Grendel – podpredseda, Marcel Klimek – podpredseda, Jozef Kollár – podpredseda a Daniel Krajcer – podpredseda

Dentons je nadnárodná právnická firma. Dentons bola 5. najväčšou právnickou firmou na svete podľa výnosov s hrubým príjmom 2 899 600 000 dolárov vo fiškálnom roku 2019. [3] Firma sa nazýva Dentons vo všetkých jazykoch okrem čínštiny, v ktorých sa nazýva 大成 (Dacheng).

Spoločnosť Dentons vznikla  v marci 2013 zlúčením spoločností SNR Denton, Fraser Milner Casgrain a Salans. Po fúzii s čínskou právnickou firmou Dacheng v novembri 2015 sa Dentons stala najväčšou právnickou firmou na svete podľa počtu právnikov a má najviac kancelárií v akejkoľvek právnickej firme na svete, ktorá pokrýva všetky kontinenty.

Kancelária v Českej republike so sídlom v Prahe sa podieľala na poradenstve syndikátu bánk Komerční banky a UniCredit Česká republika a Slovenská republika pri úpredlĺžení splatnosti úverov pre firmu Fortuna Entertainment Group NV pri akvizíciách Fortuna Romania (zostáva v nej) a Hattrick Group spoločnosťou Penta Investment: Poskytovala poradenstvo pri predaji skupinou Penta Investment pripredaji kancelárskeho komplexu Waltrovka v Prahe. Tlačová agentúra SITA napísala, že Daniel Lipšic bol advokátom firmy Penta Investment, v prípade firmy Mecom, a.s. Humenné.

Ako zverejňuje na vlastnej internetovej podstránke bratislavská kancelária Dentons CS LP zastupovala vydavateľa nezávislého denníka Dennik N v prípade týkajúcom sa konania orgánov verejnej moci s cieľom potrestať klienta za výkon jeho práv na slobodu prejavu.

Okrem toho to bolo napríklad poradenstvo pre firmu Dr. Max zo skupiny Penta Investment pri splávaní úveru 180 miliónov EUR, ktorý poskytuje regionálny klub bánk (UniCredit, Raiffeisen, Komerční banka, Tatra banka) najväčšej skupine maloobchodných lekární v regióne strednej a východnej Európy. Išlo o anglické, české, slovenské a poľské právne poradenstvo koordinované bratislavskou kanceláriou.

Pôvodné obchodné meno firmy Danton Europe CS LLP bolo podľa záznamu v britskom Obchodnom regsitri Company House  Salans Europe LLP.