AZZZ: možnosť voľby príspevku na stravovanie zvýši administratívnu záťaž firiem, aj náklady na softvér

Programové vyhlásenie vlády prináša rozsiahle riešenia v oblasti znižovania byrokracie, niektoré ju však môžu naopak zvýšiť. Približne milión zamestnancov by mohlo mať právo požiadať o príspevok na stravu v hotovosti. Podnikatelia by museli v rámci účtovných softvérov a evidencie investovať do umožnenia existencie paralelného systému k dnešným stravným lístkom. Riešením byrokratickej záťaže súvisiacej so stravným môže byť elektronizácia príspevku na stravovanie po vzore Belgicka. Konštatuje to stanovisko AZZZ, ktoré poskytla Finančným novinám Miriam Filová.

 Podľa programového vyhlásenia vlády by zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom až 55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku. Vo firme by tak mohli vzniknúť až 3 rôzne formy poskytovania benefitu – papierová, elektronická a hotovostná. Toto je podľa zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR to najhoršie riešenie. Namiesto zjednodušenia pridávame ďalšiu možnosť, ktorá si vyžiada kapacity mzdových účtovníkov, úpravu softvérov, evidenciu preferencií každého zamestnanca vo firme.

Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré dnes majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu (stravné lístky – papierové/elektronické), budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti). Zároveň zavedením možnosti zamestnanca vybrať si preferovanú formu, bude zamestnávateľ v zmysle zákona povinný akceptovať takúto zmenu aj viackrát počas roka. Viac ako milión zamestnancov, ktorí dnes dostávajú príspevok vo forme stravných lístkov, si bude môcť povedať teoreticky aj viackrát za rok, že chce hotovosť, alebo prípadne sa následne vrátiť späť k lístkom.

Zmena sa môže dotknúť aj podnikov, ktoré zabezpečujú stravovanie zamestnancov  vlastným stravovaním – tzv. kantínami. Náklady na kantínu závisia od počtu zamestnancov, ktorí sa v nej stravujú. Dostať príspevok v hotovosti môže byť pre desiatky tisícok zamestnancov zaujímavé, keďže tieto peniaze môžu použiť aj na iné účely ako stravovanie. Ak by sa ale značná časť zamestnancov v podniku rozhodla pre peňažný príspevok, zamestnávateľom by sa výrazne predražilo stravovanie ostatných zamestnancov v kantíne.

Inšpiráciu zo zahraničia možno nájsť v Belgicku, kde od roku 2015 zaviedli povinnú elektronizáciu príspevku na stravovanie. Toto rozhodnutie odporučila belgická Agentúra pre zjednodušenie administratívy po celospoločenskej diskusii v rokoch 2013 a 2014. AZZZ SR sa tiež prikláňa k plnej a povinnej elektronizácii stravného na Slovensku. Odstránila by sa tak administratívna záťaž spojená so spracovaním papierovej formy príspevku a nezaviedla by sa záťaž pridaním ďalšieho paralelného systému, ako by tomu bolo v prípade hotovosti.