Ďalší krok v politických a ekonomických reformách

 

Dnes je už zrejmé, kto v Kazachstane vyhral prezidentské voľby. Funkčné obdobie si sám sebe prezident Kassym-Žomart Kemelevič Tokajev skrátil na sedem rokov. Nie je to málo, ani veľa, je to tak akurát.  Vyhrali aj obyvatelia.

Z atmosféry volieb, ako aj júnového referenda vidieť, že obyvateľstvo čaká zmeny. Nielen zmeny, ale aj pokrok. To sa v každej krajine spája s blahobytom obyvateľstva. Ľudia nechcú, aby existoval rozpor medzi chladničkou a televíziou. Bol som ako novinár celkom troch voľbách v Kazachstane. Majú jedno spoločné. Voliči ich vnímajú ako dôležitú vec. Často som videl manželov s deťmi. Možno to bolo ich prvé stretnutie so základným zákonom Kazachstanu, Ústavou Kazašskej republiky. Spozoroval som aj vysokú účasť. To sa nedá hovoriť o európskych krajinách.

Položil som si otázku. Prečo prezident dosiahol úspech? Jeho základnou tézou je spravodlivosť v ekonomike a štáte.  Som zvedavý ako sa mu to podarí v trhovej ekonomike. Existuje niekoľko modelov sociálneho trhového hospodárstva. Najznámejší je v krajinách severnej Európy. V jednej z nich sa podarilo to, že minister zdravotníctva zostal zároveň pracovať v nemocnici. Ministri chodia do práce vlastnými automobilmi, bicyklom, ale pešo.

Myšlienky, ktoré presadzuje prezident, sú blízke hospodárskej politike štátu blahobytu.

Štát blahobytu má niekoľko podobných definícií: v politológii a teórii sociálnej politiky: politický systém, v ktorom sa štát silno sociálne angažuje; štát, v ktorom sa v zákonoch, vo vedomí a postojoch ľudí presadzuje myšlienka, že sociálne podmienky, v ktorých ľudia žijú, nie sú len vecou jedincov alebo rodín, ale aj spoločnosti a štátu.

Ekonomická spravodlivosť je súčasťou sociálnej spravodlivosti a ekonomiky blahobytu. Ide o súbor morálnych a etických princípov pre budovanie ekonomických inštitúcií, kde konečným cieľom je vytvoriť príležitosť pre každého človeka vytvoriť si dostatočný materiálny základ, na ktorom môže viesť dôstojný, produktívny a tvorivý život.

Ekonomická spravodlivosť je myšlienka, že ekonomika bude úspešnejšia, ak bude spravodlivejšia, a že prosperita a spravodlivosť idú ruka v ruke a nie v protiklade.

Pojem ekonomickej spravodlivosti sa prelína s myšlienkou celkovej ekonomickej prosperity. Existuje presvedčenie, že vytvorenie viac príležitostí pre všetkých členov spoločnosti na zarábanie životaschopných miezd prispeje k trvalému hospodárskemu rastu .Keď sa viac občanov dokáže postarať o seba a udržať si stabilný príjem podľa vlastného uváženia, je pravdepodobnejšie, že svoje zárobky minú na tovar, čo zase poháňa dopyt v ekonomike.

Aký je rozdiel medzi sociálnou spravodlivosťou a ekonomickou spravodlivosťou?

Ekonomická spravodlivosť je o peniazoch a o tom, aby mali všetci rovnaký podiel. Sociálna spravodlivosť sa týka rovnakých práv vo všeobecnosti pre ľudí všetkých sociálnych dimenzií. Myšlienkou sociálnej spravodlivosti je, že všetci ľudia by mali mať rovnaký prístup k bohatstvu, zdraviu, blahobytu, spravodlivosti, privilégiám a príležitostiam – bez ohľadu na ich právne, politické, ekonomické alebo iné okolnosti.

Jedným z pokusov dosiahnuť ekonomickú spravodlivosť je systém progresívneho zdaňovania, v ktorom sa percento dane zvyšuje so zvyšujúcou sa sumou základného príjmu. Cieľom progresívneho zdaňovania je napraviť príjmovú nerovnosť a poskytnúť finančné prostriedky na sociálne služby, verejnú infraštruktúru a školstvo.

Faktorom úspechu prezidenta bolo aj to, že v svojom programe mal konkrétne čísla koľko bude investovať do ľudí a koľko do infraštruktúry. A dnes už nikto z voličov vo svete nechce len všeobecné sľuby, ale konkrétne fakty, ktoré si bude môcť overiť.

(Písané pre The Astana Times)

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.