NBS: miera nezamestnanosti sa stále nemení

BRATISLAVA  – Októbrové čísla nezamestnanosti potvrdili pokračovanie nemennej na trhu práce, ani nerastie, ani neklesá. Stagnuje.

Konštatuje to rýchly komentár Útvaru meny, štatistiky a výskumu (UMS) Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý nie jej oficiálnym stanoviskom.

Celková miera nezamestnanosti v októbri opäť stagnovala na úrovni na 6,8 %. Počet nezamestnaných mierne klesol, ale rovnako ako predchádzajúce mesiace sa udržuje nad
úrovňou 183 tisíc ľudí.

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov dosiahla v októbri úroveň 6,8 % po sezónnom očistení, podobne ako aj v predošlých troch mesiacoch. Nezamestnaných osôb je momentálne 183 tisíc. Trh práce sa v poslednom období nemení, keď zamestnanosť, či už podľa mesačných údajov za vybrané odvetvia alebo podľa rýchleho odhadu zamestnanosti za tretí štvrťrok rastie pomaly a v nasledujúcom období bude pravdepodobne aj klesať. Prítoky aj odtoky do a z evidencie úradov práce sú približne vybilancované s mierne klesajúcou tendenciou. Úrady práce zaznamenávajú tretí mesiac v rade rast počtu voľných pracovných miest.

Miera nezamestnanosti klesla medziročne takmer vo všetkých okresoch najmä však v niektorých okresoch východného Slovenska, ale aj v bratislavských okresoch. Jediným okresom kde miera nezamestnanosti zostala nezmenená bolo Nové Mesto nad Váhom.