Coface: letecká doprava, napriek neistote, oživenie

PARÍŽ – Zatiaľ čo globálny makroekonomický výhľad zostáva neistý, sektor dopravy zaznamenal v najnovšom barometri spoločnosti Coface najvyšší počet zlepšení hodnotenia rizika.

Letecká doprava hlási oživenie. Ako vyplýva z najnovšieho Coface Barometra, zlepšenie situácie a zníženie rizika badať najmä v západnej Európe, na Blízkom východe a v Japonsku. Súvisia najmä s dôsledkami opätovného otvorenia Číny, oživenia cestovného ruchu a vplyvu niektorých verejných politík, napr. železničnej dopravy v Nemecku. „Celkové riziká však zostávajú vysoké v dôsledku vysokých nákladov na energie a pomalého globálneho dopytu,“ upozorňuje analýza Coface. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Letectvo utrpelo najviac

V rámci odvetvia dopravy je letecká doprava segmentom, ktorý najviac utrpel pandemickou krízou, a preto zažíva najdynamickejšie oživenie.

„Postupné oživovanie ekonomík od druhej polovice roka 2021 skutočne zmenilo situáciu,“ uvádza sa v analýze. Opätovné otvorenie hraníc Číny na začiatku roka 2023 a Japonska koncom roka 2022 sprevádzané uvoľnením podmienok cestovania pre zahraničných turistov (jar 2023) predstavujú dva silné piliere podpory.

Čína potiahla rast

Počet komerčných letov sa zvýšil a v súčasnosti je nad úrovňou spred covidovej krízy, aj keď obsadenosť miest zostáva nižšia. Napríklad ázijsko-tichomorský región zaznamenal v apríli 2023 medziročný nárast celkovej osobnej dopravy o 171 %, a to najmä vďaka Číne. Napriek tomuto výraznému nárastu však dopyt v regióne zostáva nižší ako v roku 2019 (v apríli 2023 to bolo v porovnaní s aprílom 2019 o -18 %).

V západnej Európe a Spojených štátoch zaznamenali oživenie čistých objednávok lietadiel aj spoločnosti Airbus a Boeing. Na rok 2022 ich bolo 774 v prípade spoločnosti Boeing a 820 v prípade spoločnosti Airbus, pričom aj na parížskom leteckom veľtrhu došlo k významným novým oznámeniam: spoločnosť Air IndiGo objednala 500 lietadiel A320 a spoločnosť Air India objednala 250 lietadiel Airbus a 220 lietadiel Boeing. Táto dynamika v leteckom priemysle viedla Coface k rozhodnutiu zlepšiť hodnotenie rizík v tomto sektore v niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku.

Treba tiež poznamenať, že hlavní aktéri tohto odvetvia majú v súčasnosti stratégiu, ktorá zohľadňuje environmentálne otázky. Na jednej strane motivuje výrobcov k inováciám s cieľom vyrábať „čistejšie“ lietadlá a na druhej strane povzbudzuje letecké spoločnosti, aby obnovovali svoje flotily tak, že spotrebujú menej energie,“ podotýka Coface.

Námorná doprava stagnuje

Iná situácia je v námornej doprave, kde po dvoch výnimočných rokoch aktivita mierne klesá. Nižšie sadzby za námornú prepravu, vysoké náklady na energie a stagflácia zaťažujú finančné výsledky námorných prepravcov. Príjmy spoločností Maersk a CMA CGM v 1. štvrťroku 2023 medziročne klesli o 26 %, resp. 30 %, hoci na druhej strane zostávajú výrazne nad úrovňou 1. štvrťroku 2019.

Tieto poklesy príjmov súvisia predovšetkým s cenovým efektom (poklesom prepravných sadzieb), pričom objemy klesli oveľa menej. Index prepravy kontajnerov sa v období január-apríl 2023 medziročne znížil len o 3 %. Tento pokles objemov sa čiastočne prenáša na železničnú a cestnú dopravu, ktoré sa využívajú najmä na prepravu tovaru z prístavov.

Na záver však možno povedať, že nákladná doprava v súčasnosti ťaží z nákladov na energie a palivá, ktoré sú nižšie ako v roku 2022, čo umožňuje námornej, železničnej a cestnej doprave čiastočne kompenzovať nižšie objemy prepravy.