Čo znamená slovné spojenie klamlivá reklama

BRATISLAVA – Klamlivá reklama je použitie nepravdivých, zavádzajúcich alebo neoverených informácií na reklamu výrobkov spotrebiteľom. Schopnosť spotrebiteľov rozlíšiť falošné reklamy je ovplyvnená ich emóciami.

Ľudia s pozitívnymi emóciami sú citlivejší na falošné reklamy. Reklama často neuvádza svoj zdroj. Jednou z foriem falošnej reklamy je tvrdenie, že výrobok má zdravotný prínos alebo obsahuje vitamíny alebo minerály, ktoré v skutočnosti nie je. Mnoho vlád používa nariadenia na kontrolu falošnej reklamy. Klamlivá reklama môže byť ďalej označená ako klamlivá, ak inzerent úmyselne uvedie spotrebiteľa do omylu, namiesto toho, aby urobil čestnú chybu. Je však ťažké posúdiť, či reklama porušuje predpisy. Je ťažké zistiť, či niektoré drobné zavádzajúce výrazy sú nepravdivé reklamy.

Vo falošnej reklame sa používa manipulácia. Psychologická manipulácia – druh sociálneho vplyvu, alebo sociálno-psychologického fenoménu, čo je túžba zmeniť vnímanie alebo správanie iných ľudí pomocou skrytých, klamných a násilných taktík  v záujme manipulátora alebo otvorenej, čestnej a odôvodnenej logiky, v záujme predmetu manipulácie, s výhradou dobrovoľného súhlasu a konsenzu medzi manipulátorom a manipulovanou osobou.