Čo prinesie nová spoločná globálna daň štátom

Vlády najväčších svetových ekonomík sa pokúšajú dosiahnuť spravodlivejšie podľa ich názoru zdaňovanie ziskov nadnárodných spoločností už mnoho rokov.

Nespokojnosť spôsobila v prvom rade skutočnosť, že spoločnosti, ktorých hlavná činnosť existovala v USA, Európe a Veľkej Británii, sa radšej registrovali v jurisdikciách s nízkymi daňami, čo im umožnilo minimalizovať platenie daní tam, kde skutočne pôsobili. To znamená, že sa štáty na jednej strane snažia vyrovnať sa s rozpočtovými a dlhovými problémami, ktoré sa nahromadili od predchádzajúcich kríz, ale veľké korporácie sa daňovému zaťaženiu ľahko vyhnú.

Ďalšou kontroverziou, ktorá sa v poslednom desaťročí stala obzvlášť zreteľnou na pozadí rozmachu globálnych internetových spoločností, je skutočnosť, že krajiny, kde nadnárodné spoločnosti predávajú svoje produkty a zarábajú miliardy dolárov prístupom k miestnym používateľom, by tiež chceli získať časť svojich dane.

V posledných rokoch niekoľko európskych krajín bez toho, aby čakalo na vypracovanie všeobecnej regulácie, jednostranne začalo ukladať daň z digitálnych služieb, ktorá sa týka predovšetkým amerických IT spoločností, čo vedie k hospodárskym vojnám. Pokusom o dosiahnutie konsenzu boli návrhy skupiny OECD na zavedenie minimálnej globálnej dane z príjmu, predpokladá sa, že bude pokrývať takmer 140 krajín (bola navrhnutá sadzba 12,5%), dohoda však pokračuje s veľkými ťažkosťami, pretože malé krajiny s nízkymi daňovými sadzbami nechcú prísť o svoju konkurenčnú výhodu.
Situáciu zhoršila hospodárska kríza po pandémii COVID-19. USA a väčšina hlavných európskych krajín skončili minulý rok rekordnými rozpočtovými deficitmi a teraz sa problém, ako zvýšiť príjmovú základňu, ešte zvýraznil. Je potrebné zvýšiť dane, ale zároveň za prítomnosti jurisdikcií s nízkymi (Írsko, Cyprus, Holandsko, Luxembursko) alebo dokonca nulovými sadzbami dane z príjmu (zahraničné), štátmi s vysokou sadzbou dane z príjmu právnických osôb (Francúzsko , Japonsko, Nemecko, Taliansko, USA v prípade plánovaného zvýšenia sadzby dane z príjmu právnických osôb Biden) sú čoraz menej konkurencieschopné pre veľké podniky, čo znamená, že zaťaženie domácností a malých podnikov (ktoré nemá kam ísť) sa zvýši a sociálne napätie sa zvýši.

Ministri financií skupiny G7 doteraz prijali vyhlásenie podporujúce jednotnú sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo výške najmenej 15%. Myšlienka je taká, že ak má spoločnosť sídlo v krajine A a v krajine B sa vytvorí zdaniteľný zisk so sadzbou dane nižšou ako je globálna minimálna sadzba, potom bude krajina A schopná spoločnosti „účtovať“ rozdiel oproti jej rozpočtu. USA by zároveň chceli zaviesť vyššiu mieru 21% pre zahraničné operácie amerických spoločností na národnej úrovni.

Ďalšou iniciatívou bola podpora rozdelenia dane z príjmu medzi krajinu registrácie a krajiny, kde spoločnosti dosahujú príjmy – pre najväčšie nadnárodné spoločnosti sa daň bude vzťahovať na spoločnosti s čistým ziskom 10% a 20% zo zisku nad túto úroveň sa prerozdelí na zdanenie v krajinách, kde skutočne predávajú svoje výrobky. Súčasne bolo štátom nariadené upustiť od jednostranného zavedenia digitálnej dane.

Je to iba prvý krok – v júli sa bude o myšlienke globálnej minimálnej dane z príjmu hovoriť na stretnutí ministrov financií skupiny G20 a potom na úrovni OECD. Okrem toho sa musia prijímať rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni. To všetko môže trvať pomerne dlho. Podľa odhadov OECD navrhované zmeny v zdaňovaní poskytnú do rozpočtov krajín ďalších 50 – 80 miliárd dolárov ročne.