Čo je to morálny kódex budovateľa komunizmu

V socialistickom zriadení boli známe skratky. Jednou z nich bolo mokobuko. Čo to znamená? Je to Morálny kódex budovateľa komunizmu prijatý na XXII. zjazde KSSZ:

1. oddanosť veci komunizmu, láska k socialistickej vlasti a k socialistickým krajinám

2. svedomitá práca pre spoločnosť: kto nepracuje, nech neje
starostlivosť všetkých o zachovanie a rozmnoženie spoločenských hodnôt

3. vysokej vedomie spoločenskej povinnosti, nezmieriteľnosť voči porušovaniu záujmov spoločnosti

3. kolektivizmus a súdružská vzájomná pomoc: jeden za všetkých, všetci za jedného

4. humánne vzťahy a vzájomná úcta medzi ľuďmi: človek je človeku priateľom, súdruhom a bratom

5. poctivosť a pravdivosť, mravná čistota, prostota a skromnosť vo verejnom i osobnom živote

6. vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí;

7. nezmieriteľnosť k nespravodlivosti, príživníctva, nepoctivosti, karierizmu a hrabivosti

8. priateľstva a bratstva všetkých národov ZSSR, nezmieriteľnosť k národnej a rasovej nenávisti

9. nezmieriteľnosť k nepriateľom komunizmu, mieru a slobody národov

10. bratská solidarita s pracujúcimi všetkých krajín, so všetkými národmi