Čišková: Business Lease má vlastnú stratégiu

Odbornosť, ľudskosť, dôvera, mobilita a inovatívnosť sú hlavné atribúty, ktoré prisúdili spoločnosti Business Lease jej zákazníci. Poskytovateľ komplexnej mobility a operatívneho lízingu zas k pilierom podnikania povýšil zákaznícku skúsenosť.

Odbornosť, ľudskosť, dôvera, mobilita a inovatívnosť. Týchto päť atribútov prisúdili zákazníci spoločnosti Business Lease Slovakia pri otázke, s čím sa im táto spoločnosť spája. Spoločnosť zorganizovala vo svojom sídle biznis kokteil na tému zákaznícka skúsenosť, na ktorom sa odhodlala aj na unikátny projekt – priamu diskusiu so svojimi existujúcimi, novými aj bývalými zákazníkmi na tému, aké sú ich potreby a očakávania, ako vnímajú prístup a spoluprácu s Business Lease a aké prípadné ďalšie služby mobility by pre nich boli vítané. „Priamo na evente sme v uvoľnenej atmosfére a s nadhľadom – aj vďaka krásnemu výhľadu z najvyššie položenej terasy v  meste – zorganizovali okrúhle stoly, kde zákazníci so zamestnancami Business Lease otvorene diskutovali o ich zákazníckej skúsenosti, povedomí o značke, ako aj  o ich očakávaniach na produkty a služby, ktoré by mal Business Lease priniesť do tohto odvetvia,“ spresnila výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Cišková. Ako dodala, nazeranie na procesy očami zákazníka, a to od dodania produktu, cez starostlivosť až po prípadné ukončenie či opätovné nadviazanie spolupráce, je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj a úspech firmy.

„Charles Darwin raz povedal, že prežijú nie tí, ktorí sú najsilnejší či najinteligentnejší, ale tí, ktorí sa budú vedieť čo najrýchlejšie prispôsobiť. Na trhu pôsobíme už viac ako 20 rokov. Hoci majorita nášho biznisu spočíva najmä v poskytovaní operatívneho lízingu, naša stratégia a vízia sa už vlani začali meniť – od áut k poskytovaniu komplexnej mobility,“ zdôraznila Lucia Čišková. Dôkazom sú aj inovácie. „Popri operatívnom lízingu pre firmy a jednotlivcov a správy vozidlového parku sme odštartovali car sharing, car pooling, krátkodobý prenájom, sme silným poskytovateľom elektromobilných riešení, ponúkame vozidlá aj po operatívnom lízingu a plánujeme pridávať novinky ako mobility karta či mobility budget, ktoré firmám a ich zamestnancom dávajú slobodu rozhodovania, aký spôsob mobility je pre nich výhodný. Aj toto stretnutie je dôkazom, že sme sa rozhodli správne, keď chceme našu stratégiu posilniť o personalizovaný prístup a pozorne načúvať hlasu zákazníkov,“ podotkla.

S tým súhlasí špecialista na riadenie zmien a strategický rozvoj firemnej kultúry Ján Uriga z PricewaterhouseCoopers, ktorý bol hosťom eventu a aktívne spolupracuje s Business Lease. Práve spokojnosť zákazníka sa totiž vo veľkej miere odráža na finančných výsledkoch firiem. „Firmy musia mať správne nastavené srdce na to, čo zákazník potrebuje. Fungovať cez empatiu, ľudský prístup a rozpoznať tak jeho potreby. Štatistiky ukazujú, že ak zákazník zažije dobrú skúsenosť s firmou, je ochotný zaplatiť za jej produkt dokonca o 16 % viac, ako stojí u konkurencie. Byť dobrý v zákazníckej skúsenosti teda neznamená zákonite byť lacný. Konkurenčný boj je síce ťažký, ale ak sa firma zameria na parameter zákazníckej skúsenosti, tak vyhráva,“ hovorí. Súčasťou úspešnej stratégie by zároveň mala byť aj kvalita služby či produktu, zodpovednosť spoločnosti a fungujúca spätná väzba. Ako totiž ukazujú ďalšie štatistiky, v Európe sa tretina zákazníkov dokáže vzdať obľúbenej značky po zlej zákazníckej skúsenosti, hoci väčšina vie – ak sú prítomné spomínané ďalšie parametre, tolerovať výkyvy.

Business Lease sa preto v rámci novej firemnej kultúry zameriava popri profesionalite a kvalitných partnerských vzťahoch najmä na ľudskosť, otvorenú a priamu komunikáciu s dôrazom na fungujúcu spätnú väzbu,“ podotkla Lucia Čišková.