Ceny zemného plynu zastavili výrobu čpavku

LONDÝN – Veľký producent CF Industries Holdings uviedol, že jeho britská pobočka dočasne pozastaví výrobu čpavku, pretože je to „neekonomické“ pri súčasných cenách plynu a uhlíka.

CF Industries Holdings, Inc. je americký výrobca a distribútor poľnohospodárskych hnojív vrátane amoniaku, močoviny a produktov dusičnanu amónneho so sídlom v Deerfield, Illinois, na predmestí Chicaga. Bola založená v roku 1946 ako Central Farmers Fertilizer Company.

CF Fertilizers UK, dcérska spoločnosť CF Industries Holdings, Inc. (NYSE: CF) oznámila svoj zámer dočasne zastaviť výrobu čpavku v Billingham Complex z dôvodu trhových podmienok. Spoločnosť CF Fertilizers UK má v úmysle využiť možnosti lokality na dovoz amoniaku, aby mohla pokračovať v prevádzke svojich závodov na modernizáciu dusičnanu amónneho (AN) a kyseliny dusičnej. Spoločnosť očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch splní všetky zmluvy o amoniaku a kyseline dusičnej a všetky objednávky na dodávku DA.

Pri súčasných cenách zemného plynu a uhlíka je výroba čpavku CF Fertilizers UK neekonomická, s marginálnymi nákladmi nad 2 000 libier za tonu a globálnymi cenami čpavku na približne polovičnej úrovni.