Obyčajní ľudia a občianski kandidáti, Nová väčšina, Zmena zdola, Kresťanská únia už nenaháňajú kvôli mýtu podnikateľa M. Fiľa

BRATISLAVA – Materskou firmou spoločnosti SkyToll, a.s. Bratislava, prevádzkovateľa systému výberu poplatkov na diaľniciach, sa stala nová firma. Je to holandská spoločnosť Sevenra B.V so sídlom v Amsterdame v Holandsku.

Politická strana Obyčajní ľudia občianski kandidáti (OĽANO), Nová väčšina (NOVA) , Zmena zdola, Kresťanská únia (KÚ) dnes už neskúma podnikateľa Milana Fiľa ako majiteľa mýtneho systému.

Kritika mýtneho systému a podnikateľa Milana Fiľa bola vo volebnom časopise Obyčajné noviny a s podtitulom “skutok sa stal”. Akcionárom spoločnosti SkyToll, a. s. Bratislava je od januára 2021 spoločnosť IBERTAX, a.s. Bratislava.  Jej akcionárom je Sevenra B.V. registrovaná na ulici Gustava Mahlerpleina 2, v administratívnej budove Vinoly Building, Office 116 Amsterdam 1082MA Holandské kráľovstvo. Firma bola registrovaná v apríli tohto roku. V Holandsku sa neplatia dane z dividend. To znamená, že Skytoll, a.s. Bratislava nemusí platiť na Slovensku žiadne dane.

Okrem iného politická strana OĽANO pred parlamentnými voľbami 10. januára 2020 vyhlásila ústami tieňového ministra dopravy  Jána Marosza, že ani autodopravcovia sa už nemôžu pozerať na to, že za desať rokov sa všetci občania poskladali na mýtne poplatky za 1,6 miliardy eur, no viac ako 760 miliónov eur si z týchto peňazí zobrala firma Skytoll. Celkové výnosy spoločnosti Skytoll, a.s. Bratislava boli v minulom roku 80 852 251 EUR.  Celkový zisk bol 24 455 680. Hrubá marža dosiahla 64,89 %.

Firma Sevenra B.V. registrovaná na ulici Gustava Mahlerplein 2 sídli v administratívne budove Vinoly Building je materskou firmou spoločnosti SkyToll, a.s. Bratislava

Ako poznamenal „50% provízia prevádzkovateľovi systému je ožobračovaním všetkých, ktorí platia mýtne poplatky. Ostatné peniaze si trhajú ďalší dodávatelia NDS a do údržby a výstavby nových diaľnic ide iba malá časť.  dodal Marosz s tým, že štát dokonca zaplatil za vybudovanie celého systému a technického vybavenia 256 miliónov eur, no nakoniec mu nič neostane, pretože všetok majetok bude v rukách Skytollu. „Robert Fico povýšil privatizáciu na novú úroveň. Za peniaze nás všetkých postavil mýtne brány, ktoré nechá v rukách súkromníkov. Takýto podvod ako nechať majetok postavený z mozoľov ľudí, v rukách oligarchov by nevymyslel ani najlepší privatizér,“ pokračoval.

Igor Matovič ako predseda politickej strany Politická strana Obyčajní ľudia občianski kandidáti (OĽANO), Nová väčšina,  (NOVA), Zmena zdola, Kresťanská únia (KÚ) založil Fond vzájomnej pomoci, ktorý mal rýchlo pomáhať ľudom, čo zostali bez nároku na podporu počas koronakrízy.  Milan Fiľo prispel do fondu sumou 500 000 EUR. To sú asi 2 % z ročného zisku firmy Skytoll.

 

Igor Matovič v minulosti zverejnil aj zmluvu medzi štátom a Skytoll. „Ak by sa štát rozhodol odkúpiť mýtny systém, tak v ktoromkoľvek roku od roku 2009 do roku 2021 je vždy tá istá položka vo výške 400 miliónov eur. Priamo v zmluve je napísané, že odkupná cena je 400 miliónov eur,“ vyčíslil Matovič. Celú kauzu označil za “biznis Smeru-SD a jej exministrov a funkcionárov“. V čase vzniku mýtneho systému bol ministrom dopravy sociálny demokrat Ľubomír Vážny.

Politická strana Obyčajní ľudia občianski kandidáti (OĽANO), Nová väčšina,  (NOVA), Zmena zdola, Kresťanská únia (KÚ) sa k problematike mýtneho systému už nikdy viac nevyjadrila.

Mýtny systém na Slovensku kontroloval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a skonštatoval, že zmluva je pre štát nevýhodná a mýto nie je efektívne.

Podľa výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR systém distribúcie príjmov z mýta nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, t. j. aby poplatky tých, ktorí používajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe nových. Dôležitým záverom kontroly je, že 47 % čistého výnosu z mýtneho systému je využívaných primárne na údržbu a opravy existujúcej siete D a RC, 26 % na samotnú prevádzku NDS a až zvyšných 20 % na výstavbu nových úsekov diaľničnej siete. Primárnym zdrojom financií na výstavbu nových úsekov D a RC sú zdroje EÚ a príspevky zo ŠR. Použitie príjmov z výberu mýta na výstavbu diaľnic bolo minimálne.

Kontrola NKÚ SR poukázala najmä na vysokú nákladovosť prevádzky mýtneho systému. Na fakt, že polovica celkového výnosu mýta – až 760 mil. eur bez DPH, skončila na účte spoločnosti SkyToll.  Za riziko považuje NKÚ SR aj fakt, na ktorý upozorňuje aj pri iných kontrolách, najmä v oblasti informatizácie spoločnosti – že vybudovanie systému, ktoré už bolo zaplatené z verejných zdrojov, nie je vo vlastníctve štátu, ale ostáva v majetku súkromného prevádzkovateľa. Prevod celého mýtneho systému na NDS by musel byť opätovne zaplatený. Duplicitná úhrada systému elektronického výberu mýta nie je podľa názoru NKÚ SR v súlade s princípmi hospodárnosti. Tento stav predstavuje veľké riziko, pretože to zásadným spôsobom ovplyvňuje aj vyhlásenie súťaže na prevádzkovateľa elektronického mýtneho systému v budúcnosti.