Bývanie: vnímanie Inštitútu sociálnej demokracie

BRATISLAVA – Brigita Schmögnerová upozorňuje na to, že v Ústave SR nie je právo na bývanie.

Povedala to v diskusii na tému “Akú sociálnu demokraciu potrebuje Slovensko?” Usporiadal ju Inštitút sociálnej demokracie, ktorý vedie diplomat a politik Peter Weiss.

Ako poznamenala bývalá ministerka financií v súvislosti s diskusiou o Európskej sociálnej charte. Slovenská republika ratifikovala konvenciu, ale bez článku, ktorý sa týkal práva na bývanie.

Ako poznamenala Brigita Schmögnerová, mladí ľudia sú odkázaní na hypotekárne úvery. Slovenská republika sa stala medzi európskymi štátmi krajinou, ktorá má najvyšší podiel súkromného bývania. Je to 94 %.

Podľa bývalej ministerky nájomné byty, štátne byty a verejné byty vlastne neexistujú.

Upozornila na to, že jedna zo strán súčasnej vládnej koalície sľubovala nájomné byty.

Poznámka finančných novín. Za tri roky strana Sme – rodina, nezabezpečila ani jeden nájomný byt.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com