Vírus COVID-19 v SR rekordne znížil počty sobášov

BRATISLAVA – Aj rok 2020 potvrdil trend odkladu sobášov do vyššieho veku. Slobodné nevesty i ženísi vstupovali do manželstva okolo tridsiatky a boli o 7,5 roka starší, ako sobášiace sa páry v roku 1993, keď vzniklo samostatné Slovensko.

Minulý rok vstúpilo na Slovensku do manželstva takmer 23,8 tisíca párov, čo bolo o viac ako 21 % (vyše 6 400 sobášov) menej oproti priemerným počtom za rovnaké obdobie v predchádzajúcich piatich rokoch (2015 – 2019). Išlo zároveň o najnižší počet svadieb od vzniku Československa v roku 1918.

Druhá vlna pandémie na sklonku roka 2020 spôsobila prepad sobášov takmer o tretinu (pokles o 36 % v novembri). Miera poklesu však bola miernejšia ako počas prvej vlny v jarných mesiacoch a na začiatku leta. Najvýraznejší pokles sa prejavil jednoznačne od marca do júna. V týchto štyroch mesiacoch sa konala len necelá polovica sobášov predošlých rokov. Predpokladaným dôvodom poklesu boli najmä protipandemické opatrenia, a s tým spojená neochota ľudí sobášiť sa za daných podmienok (obmedzený počet hostí atď.). Útlm z jari sa nepodarilo vykompenzovať ani v priebehu leta, napriek tomu, že v auguste a v septembri sa uskutočnilo viac svadieb ako počas predošlých piatich rokov.