Banská Bystrica: Honorárny konzulát Kazachstanu

BANSKÁ BYSTRICA – V srdci stredného Slovenska sa otvoril prvý Honorárny konzulát Kazašskej republiky.

Otvorili ho zúčastnili námestník ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky pán Roman Vasilenko, veľvyslanec Kazachstanu na Slovensku pán Toležan Barlybayev, vedenie Bansko-bystrického regiónu, predstavitelia verejnosti, predstavitelia vedeckých, kultúrnych a podnikateľských skupín, novinári a diplomati.

Vo svojom príhovore k účastníkom slávnosti R. Vasilenko poznamenal, že otvorenie honorárneho konzulátu bolo načasované na Deň nezávislosti Kazašskej republiky a 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Kazachstanom a Slovenskom (1. januára 1993).

Námestník ministra upozornil na dôležitosť otvorenia kazašského konzulátu v Banskej Bystrici, veľkého finančného, ​​vedeckého, vzdelávacieho a turistického centra Slovenska,  sídla filiálky Národnej banky Slovenska a pobočiek rôznych finančných inštitúcií.

Nie náhodou sa na slávnostnom otvorení honorárneho konzulátu zúčastnil predseda Slovenskej rektorskej konferencie – rektor Technickej univerzity vo Zvolene pán Rudolf Kropil a dvadsať veľkých slovenských podnikateľov zo oblasti stavebníctva, priemyslu, medicíny a iných odvetví.

Pri predstavení pána Tibora Lebockého, honorárneho konzula Kazašskej republiky verejnosti, známeho verejného činiteľa, prezidenta Slovenskej poľovníckej komory, domáci diplomat vyjadril presvedčenie, že činnosť konzulátu prispeje k rozvoju a posilneniu Kazachstanu. a Slovenska spolupráca v oblasti kultúry, vedy, školstva, hospodárstva a obchodu. Prvoradou prioritou konzulárnej činnosti je chrániť práva kazašských občanov v zahraničí a poskytovať im pomoc.

Vo svojom prejave pán Roman Vasilenko oboznámil účastníkov podujatia s politickým dianím v Kazachstane a poznamenal, že výsledky nedávnych prezidentských volieb sú svedectvom všeobecnej podpory reforiem prezidenta pána Kassyma-Žomarta Kemeleviča Tokajeva, symbolu politickej vyspelosti kazašskej spoločnosti. a zárukou ďalšieho presadzovania rozsiahlych reforiem v krajine. Poznamenalo sa, že obyvatelia Kazachstanu privítali Deň nezávislosti s vierou a optimizmom do budúcnosti.

Námestník ministra pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami zhrnul dynamický a progresívny rozvoj kazašsko-slovenskej spolupráce a poznamenal, že otvorenie prvého honorárneho konzulátu Kazašskej republiky na Slovensku bol ďalším dôležitým krokom k posilneniu tradičných bilaterálnych priateľských vzťahov.

Na druhej strane nový honorárny konzul Kazašskej republiky pán Tibor Lebotsky vyjadril vďaku za vysokú dôveru, ktorú mu prejavila kazašská strana, a ubezpečil, že je pripravený ďalej posilňovať obchodné a ekonomické vzťahy, zvyšovať obchodné kontakty medzi predstaviteľmi obchodných skupín oboch krajín a aktívne sa podieľať na rozvoji kultúrnych a humanitárnych vzťahov.

V rámci slávnostného otvorenia, ktoré bolo vďaka podpore  verejného charitatívneho fondu „Ayalagan Alaqan“ uskutočnila výstava fotografií „Svet očami detí“ postihnutých kazašských detí, ako aj výstava fotografií.