Banky: hrozba prechodu na zelené hospodárstvo

PARÍŽ / NEW YORK – Rýchle a chaotické zmeny v energetickom sektore by mohli predstavovať vážnu finančnú hrozbu pre najväčšie banky v Európe, píše Reclaim Finance.

Investície a pôžičky od 11 kľúčových bánk Európskej únie v odvetviach týkajúcich sa fosílnych palív dosahujú 532 miliárd eur. To zodpovedá 95 percentám ich celkovej kapitálovej základne Tier 1, čo je kľúčový ukazovateľ finančnej sily bánk, vyplýva zo správy výskumníkov z Rousseauovho inštitútu, Friends of the Earth France a neziskovej organizácie Reclaim Finance.

Na pozadí súčasných zmien v ekonomike, diktovaných záujmom o životné prostredie, sa však tieto aktíva môžu znehodnocovať.

Prieskum ropy, plynu a uhlia od začiatku priemyselnej revolúcie viedol k rekordným úrovniam emisií oxidu uhličitého. Aby sa zabránilo katastrofickým účinkom zmeny podnebia a splnili sa ciele Parížskej dohody o obmedzení globálneho otepľovania, bude treba do konca desaťročia znížiť emisie do ovzdušia na polovicu a úplne ich odstrániť do roku 2050.

„Po bezprostrednom prechode na ekologické životné prostredie by znehodnotenie aktív fosílnych palív mohlo viesť k výrazným turbulenciám alebo dokonca k spusteniu novej finančnej krízy,“ uviedli vedci v správe.

Najväčšie svetové ropné spoločnosti už čelia vážnemu tlaku uprostred vyhliadky na prechod na zelené hospodárstvo. Dňa 9. júna 2021 teda Shell súhlasil so znížením emisií rozhodnutím súdu, aj keď spoločnosť zároveň vyhlásila, že takéto opatrenia sú „zbytočné“.

Pre banky môže byť hrozbou nielen prechod na ekologické hospodárstvo, ale aj samotné zmeny podnebia. Začiatkom júna, úradujúci vedúci kancelárie kontrolóra americkej meny, Michael Hsu naznačil, že súvisiace riziká sa nakoniec budú musieť premietnuť do kapitálových požiadaviek bánk. Podľa odborníkov môže byť majetok finančných inštitúcií ohrozený, a to aj v dôsledku fyzických hrozieb, ako je napríklad zvyšovanie hladiny mora.