Ben Bernanke odporučil Bank of England, aby prehodnotila svoje ekonomické prognózovanie

LONDÝN — Aby sa predišlo chybám, musí Bank of England radikálne prehodnotiť svoj hlavný ekonomický model prognózovania, hovorí bývalý predseda Federálneho rezervného systému USA, nositeľ Nobelovej ceny Ben Bernanke.

Britský regulátor najal Bernankeho v lete 2023, aby vykonal preskúmanie metód prognózovania, Bernankeho tím zverejnil správu o výsledkoch preskúmania.

Súčasný základný ekonomický model Bank of England má podľa ekonóma značné chyby.

Okrem toho musí britská centrálna banka upustiť od zverejňovania „zastaraných“ grafov obsahujúcich prognózované hodnoty inflácie a rastu HDP pre rôzne scenáre (takzvané vejárové grafy), uvádza sa v správe.

Namiesto toho sa centrálnej banke odporúča používať „kvalitatívnejšie ( na rozdiel od kvantitatívnych – IF ) opisy rizík a neistoty.

Správa tiež upozorňuje na nemožnosť rýchleho generovania alternatívnych scenárov z dôvodu zastaraného softvéru. Bank of England musí investovať čas a peniaze do čo najrýchlejšej modernizácie týchto systémov, a to ešte pred „nahradením alebo aspoň zásadným prepracovaním“ ekonomického modelu.

Britská centrálna banka uviedla, že je pripravená prijať opatrenia na základe všetkých odporúčaní v správe a do konca roka podá správu o možných reformách.

Predtým bola Bank of England silne kritizovaná za to, že nedokázala predvídať prudký nárast inflácie v Spojenom kráľovstve po pandémii koronavírusu.