Príspevky školám na šírenie finančnej gramotnosti

BRATISLAVA – Spolu 23 stredných škôl a tri základné školy uspeli v tomto roku so svojimi projektmi vo výzve zameranej na podporu organizácie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2019. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

Ministerstvo rozdelí úspešným žiadateľom na tento účel vyčlenenú sumu 50 000 eur. Do výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu školy doručili v tomto roku 53 žiadostí. Päť projektov vyradili kvôli nesplneniu podmienok. Odborná komisia napokon vybrala 26 projektov. Na  projekty získajú školy príspevok od 1 500 do 2 000 eur. Všetky projekty sa musia uzavrieť do 30. novembra 2019.