Malé nedostatky v Kancelárii Prezidenta SR

BRATISLAVA – Najvyšśí kontrolný úrad  SR konštatoval, že Kancelária prezidenta SR v jednotlivých rokoch dodržala všetky záväzné ukazovatele, stanovené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení. Vyplýva to zo správy z kontroly, ktorú zverejnil na svojej stránke

Kontrola odhalila nedostatky v oblasti zákona o správe majetku štátu, účtovníctva, výkazníctva a zákona o finančnej kontrole. Na ich odstránenie kancelária prijme opatrenia, ktorých plnenie bude NKÚ SR monitorovať. Národná autorita pre oblasť externej kontroly však upozorňuje, že dlhoročný súdny spor s bývalým zamestnancom a problémy s vilou na Slavíne, ktorá nie je dlhoročne využívaná, prinášajú finančné konzekvencie v kapitole kancelárie. Navyše, zjavné sú aj nepriame finančné straty z postupného chátrania tohto nehnuteľného majetku.
Ako konštatuje Najvyšší kontrolný úrad SR Slovenská republika vstúpila do šiesteho funkčného obdobia prezidentského úradu, a výber vhodnej nehnuteľnosti pre prezidenta zostáva naliehavou otázkou štátnej reprezentácie. Predsedom NKÚ SR je Karol Mitrík.