Rusko: centrálna banka zdvihla sadzbu na 5,5 %

MOSKVA – Podľa vyhlásenia na webovej stránke regulátora ruská centrálna banka zvýšila hlavnú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu – až na 5,5 percenta ročne.

Centrálna banka vysvetlila svoje rozhodnutie rýchlejším oživením svetovej a ruskej ekonomiky v porovnaní s očakávaniami a prognózami, ako aj rastom inflácie. „Príspevok k inflácii zo strany stabilných faktorov sa zvyšuje v dôsledku rýchlejšej expanzie dopytu v porovnaní s možnosťami zvýšenia produkcie,“ uvádza sa v správe.

Podľa regulátora vysoká miera rastu cien naznačuje stabilný rast domáceho dopytu, ktorý „prevyšuje možnosti rozšírenia ponuky v širokom spektre priemyselných odvetví“. Spoločnosti v týchto podmienkach presúvajú zvýšené náklady na kupujúcich.

Centrálna banka zároveň poznamenáva, že menová politika zostáva mäkká, berúc do úvahy súčasnú realitu, a poskytovanie pôžičiek naďalej rastie tempom blízkym maximám posledných rokov. Regulátor očakáva, že pri zachovaní súčasnej menovej politiky sa miera inflácie vráti na cieľovú úroveň v druhej polovici roku 2022.

Toto rozhodnutie predpovedali analytici, ktorí predpovedali zvýšenie sadzieb o 0,25 alebo 0,5 percentuálneho bodu. Za hlavný dôvod označili rast inflácie, ktorej miera výrazne prevyšuje referenčnú hodnotu centrálnej banky stanovenú na štyri percentá ročne.

V prvom júnovom týždni dosiahol rast spotrebiteľských cien v Rusku 0,16 percenta, od začiatku roka – 3,65 percenta, čo zodpovedá hodnote 6,15 percenta ročne. Na vysokej úrovni sú aj inflačné očakávania obyvateľstva, ktoré sa považujú za jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich infláciu. V máji sa rovnali 11,3 percenta v ročnom vyjadrení.

V očakávaní zvýšenia základnej úrokovej sadzby investori odpredávali staré emisie federálnych úverových dlhopisov (OFZ) a vytvárali po nich dopyt. Vďaka tomu sa zvýšila ziskovosť ruského vládneho dlhu, čo ministerstvu financií sťažilo umiestnenie poslednej emisie pred zavedením nových sankcií USA. Tie znamenajú zákaz americkým rezidentom uskutočňovať transakcie s ruským vládnym dlhom na primárnom trhu.