AZZZ je proti zdraženiu rekreačných poukazov

BRATISLAVA – Rekreačné poukazy budú od januára 2021 pre firmy a zamestnancov drahšie.
Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol predložený do Národnej rady SR k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov.

Z doteraz oslobodeného príspevku sa po novom musia platiť odvody aj daň
z príjmu. 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR dlhodobo upozorňuje
na fakt, že rekreačné poukazy, ktoré sú pre podniky nad 49 zamestnancov povinné, spôsobuje firmám komplikácie, predovšetkým v tejto turbulentnej dobe, kedy majú mnohé spoločnosti finančné problémy v dôsledku prepadu tržieb. Plánované zdanenie rekreačného príspevku tieto problémy ešte prehĺbi, preto ho vnímame ako krok nielen proti podnikateľom, ale aj zamestnancom. Namiesto avizovanej pomoci, kedy sa uvažovalo, že štát zamestnávateľom dokonca prispeje na tento benefit s cieľom podpory cestovného ruchu, prichádza opak vo forme zdanenia. 

„Zásadne odmietame takéto nepredvídateľné opatrenia, ktoré neboli v programovom vyhlásení vlády, neprešli riadnym legislatívnym konaním a neboli konzultované s tými, ktorých sa dotýkajú. Vláda sa dokonca v programovom vyhlásení zaviazala, že nebude prijímať také zákony, ktoré neprejdú dôkladnou diskusiou s odbornou verejnosťou a taktiež nebude bezdôvodne obchádzať štandardný legislatívny proces,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.