V novembri 2021 medziročne najrýchlejšie rástli mzdy v ubytovaní, stravovaní, ale aj vo veľkoobchode či predaji motorových vozidiel

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR informuje o zamestnanosti a mzdách v novembri 2%21

Zamestnanosť v novembri 2021

Počas novembra 2021 medziročne výraznejšie vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach a to o 7,8 %. K miernejšiemu zvýšeniu došlo aj v ubytovaní (o 4,7 %) a v doprave a skladovaní (o 0,7 %).

V ostatných sledovaných odvetviach zamestnanosť klesla. V stavebníctve a priemysle medziročný pokles nepresiahol 1 %. Výraznejší pokles sa prejavil v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 7,8 %), ďalej v predaji a oprave motorových vozidiel (o 4,8 %), v maloobchode (o 4,1 %), veľkoobchode (o 4 %) a vo vybraných trhových službách (o 1,4 %).

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť iba v informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 % a mierne sa zvýšila aj vo vybraných trhových službách o 0,3 %. V ostatných ôsmych sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles; najvyšší v ubytovaní o 10,1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 %, veľkoobchode o 4,3 %, stavebníctve o 4,1 %, maloobchode o 3,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 %, priemysle o 2,2 % a v doprave a skladovaní o 1,6 %.

Priemerná mesačná mzda v novembri 2021

Priemerná mesačná mzda sa v novembri medziročne nominálne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 21 % (dosiahla 837 eur). Dvojciferný rast zaznamenali aj mzdy vo veľkoobchode o 15,6 % (1 433 eur), v predaji a oprave motorových vozidiel o 13,3 % (1 321 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % (589 eur).

Mzda medziročne rástla aj v priemysle o 8,4 % (1 595 eur), v doprave a skladovaní o 7,3 % (1 225 eur), vo vybraných trhových službách o 6,5 % (1 215 eur), maloobchode o 6,3 % (945 eur), stavebníctve o 6,1 % (898 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 3 % (2 444 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v novembri 2021 oproti novembru 2020 vzrástla vo všetkých odvetviach s výnimkou informačných a komunikačných činností. Najvýraznejší relatívny rast sa prejavil v ubytovaní o 14,6 %, ďalej vo veľkoobchode o 9,5 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 7,3 %. Najnižší rast bol zaznamenaný v maloobchode 0,7 % a v stavebníctve o 0,5 %. Súčasne v informačných a komunikačných činnostiach reálna mesačná mzda po zohľadnení inflácie medziročne klesla o 2,5 %.

V súhrne za jedenásť mesiacov roku 2021 sa nominálna mzda medziročne zvýšila v ubytovaní o 11,8 % (dosiahla 787 eur), veľkoobchode o 10,2 % (1 198 eur), v predaji a oprave motorových vozidiel o 10 % (1 152 eur), vo vybraných trhových službách o 9,5 % (1 136 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 % (580 eur), priemysle o 8,5 % (1 279 eur), stavebníctve o 7,7 % (812 eur), maloobchode o 7,5 % (871 eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 6,6 % (2 153 eur), v doprave a skladovaní tiež o 6,6 % (1 091 eur).

Súčasne reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v ubytovaní o 8,6 %, veľkoobchode o 7,1 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,9 %, vo vybraných trhových službách o 6,4 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,5 %, v priemysle o 5,4 %, stavebníctve o 4,7 %, maloobchode o 4,5 %, v informačných a komunikačných činnostiach a v doprave a skladovaní zhodne o 3,6 %.