Akože celý Západ chce oslabiť a zničiť Rusko

MOSKVA – Nedá sa povedať, že ľudí táto vojna neznepokojuje. Znepokojuje. Ale nie kvôli spoločnému utrpeniu s Ukrajinacami a ničeniu, ale kvôli sebeckým záujmom. V prvom rade ako sa to odrazí na mne. Pre menšinu, ktorá má k dispozícií informácie, sú pochopiteľné dôsledky. To znepokojuje.  Chápať zodpovednosť, cítiť v sebe to, čo sa dá nazvať svedomím, alebo pocitom viny, to má od 9 % do 11 % obyvateľov. Máme jednoducho focus skupiny a tam vidieť, že respondenti sa chytajú za akúkoľvek možnosť vlastného ospravedlnenia. To je mimoriadne dôležité. Po prvé, to nie je vojna – to je najčastejšie – je to špeciálna operácia lokálna z hľadiska územia a času. Po druhé, nebude prenesená na územie, v zmysle vojenské operácie nebudú prenesené na územie Ruska. A tak ďalej, a tak ďalej…A samozrejme najdôležitejšie je opakovanie oficiálnych téz, že my ako Putin hovoril, boli sme nútení, nás donútili, my sme hrali len o čas. My sme v tomto zmysle obeť, obeť Západu. A postupne vo verejnej mienke je posun v chápaní tejto vojny, presúva sa od boja s nacistami  a denacifikácii, k boju, vojne proti celému Západu, ktorý chce oslabiť a zničiť celé Rusko.  Pre takú cynickú a amorálnu spoločnosť je to jediný, alebo najdôležitejší spôsob,  ako sama sebe pripisuje význam. Ak sme obeť, tak sa nachádzame v kvázimorálnej pozícii.”

(Lev Gudkov, sociológ Analytického centra Jurija Levadu. Zaznelo vo vysielaní americkej rozhlasovej stanice Radio Svoboda)