V kazašskom štátnom fonde došlo k personálnemu zemetraseniu

NUR SULTAN – V Kazachstane sa začali zmeny v štátnom fonde Samruk Kazyna. Uvoľnili štyroch vedúcich  manažérov a o polovicu zmenšili personál.

Samruk je vták ohnivák z pradávneho mýtu kazašského mýtu. Slovo Kazyna sa prekladá ako pokladňa. Vo voľnom preklade ide teda o Pokladňu vtáka ohniváka.

Bola schválená nová organizačná štruktúra s dvojnásobným znížením počtu zamestnancov Fondu Samruk-Kazyna z 248 na 124 osôb a počtu riadiacich pozícií z 10 na 5. Reorganizoval sa počet štrukturálnych jednotiek z 27 na 18 (o 33 %) boli vyradené pracovné pozície „poradcovia“ ako štábne útvary. Prijalo sa rozhodnutie o zatvorení zahraničných zastúpení fondu.

Samruk-Kazyna je kazašský investičný holding založený v roku 2008 s cieľom pozdvihnúť ekonomiku Kazachstanu a venuje sa modernizácii jeho hospodárstva.

Jediným akcionárom je vláda Kazachstanu. Predseda správnej rady Fondu národného blahobytu je Nursultan Nazarbajev, predseda predstavenstva Samruk-Kazyna bol Almasadam Satkaliyev.

Holding spravuje podniky, ktoré predstavujú 24 % hrubého domáceho produktu (HDP) kazašskej ekonomiky. HDP je súčet za rok vyrobených produktov a poskytnutých služieb vyjadrených v peniazoch.