Ako funguje Analytické centrum Jurija Levadu

Analytické centrum Jurija Levadu, skrátene Levada Centrum, zaoberajúce sa výskumom verejnej mienky, založil ruský sociológ Jurij Alexandrovič Levada (1930 – 2006). Jurij Alexandrovič sa narodil v meste Vinnica na Ukrajine. V rokoch 1956 – 1988 pracoval vo vedeckých ústavoch Akadémie vied. V rokoch 1968 až 1969 prednášal sociológiu na Fakulte žurnalistiky Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova.  Na jednej z prednášok sa ho študenti opýtali ako hodnotí intervenciu v Československu. Povedal, že ideológia sa nadá exportovať na tanokoch. Vtedajší stranícky výbor rozhodol o tom, že ho zbavil profesúry a vyhodil z fakulty.

Podľa ruských zdrojov v roku 1969 za “ideologické omyly v prednáškach” ho zbavili hodnosti pofesora. Ústav konkrétnych sociálnych výskumov (IKSI AN SSSR) kde J. Levada pracoval a viedol sektor teórie a metodológie a viedol stranícky výbor, bol vystavený absolútnej straníckej čistke. Keď ho vo funkcii tajomníka strany vymenil N. I. Lapin spomínal: “Prvým tajomníkom Čeriomuškinského okresného výboru strany bol B. N. Čaplin, ktorý bol synom tajomníka Komsomolu vystavného v tridsiatych rokoch represáliám, sa postaral o tom, aby Jurija Levadu nevyhodli zo strany…okresný výbor strany ho pokarhal, ale nevyhodil. Ináč by sa samotný Levada nemoholvenovať vedeckej činnosti, a ústav fakticky rozprášili.”

Jurij Levada sa zamestnal v Centrálnom ekonomicko-matematickom ústave (SEMI AN SSSR). Začiatkom sedemdesiatych rokov prvý tajomník Mestského výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu V. V. Grišin referoval ÚV KSSZ o prednáškach J. Levadu: “Prednášky sa nezakladajú na základnej teórii a metodológii marxisticko-leninskej sociológie – historickom a dialektickom materializme. Nie je v nich prítomný triedny, stranícky prístup, nenašiel sa v nich dostatočný odraz podstatné aspekty ideologickej práce, nie je prístomná kritika buržoáznych sociologických teórií.

Kolektív odborníkov Analytického centra Jurija Levadu centra sa sformoval v rokoch 1987 – 1989 pod vedením Tatiany Zaslavskej, Borisa Grušina, Valária Rutgajzera a Jurija Levadu v rámci výskumného ústavu VCIOM (Všezväzové centrum pre výskum verejnej mienky), ktorý založili sovietske odbory (VCSPS). Zaslavskaya viedla VCIOM v rokoch 1987 – 1992, Jurij Levada v rokoch 1992 – 2003. V roku 2003 správna rada odvolala z funkcie riaditeľa Jurija Levadu. Zamestnanci nesúhlasili a prešli do neštátnej organizácie VCIOM A. Následne im však zakázali používať tento názov. Preto VCIOM A premenovali na Analytické centrum Jurija Levadu. Riaditeľom Levada Centra je Lev Gudkov.