Peniaze sú tovar ako každý iný, majú tiež cenu

Úroková sadzba je cena, ktorá sa platí za požičiavanie peňazí. Je to cena, za ktorú peniaze požičiavajú právnické a fyzické osoby bankám. Súčasne je to aj cena peňazí, za ktorú ich banky požičiavajú fyzickým alebo právnickým osobám.

Úrok sa zvyčajne vyjadruje ako ročná percentuálna sadzba, ale nie ako absolútna čiastka. Ak si napríklad niekto požičia na jeden rok 1 000 EUR a musí zaplatiť 100 EUR, úrok tejto pôžičky je 10 %. Za percentá sa zvyknú pri úrokoch písmená p. a. Je skratka latinského výrazu per annum, čo znamená ročne.

Úrokové miery sú väčšinou ovplyvnené pôsobením trhu, teda či je peňazí dosť, alebo málo. Preto sa úrokové miery môžu v rôznych obdobiach odlišovať.  Úrok z prečerpania limitu na úverovej karte sa odlišuje od úroku na nehnuteľnosť. Úroky závisia od toho na čo, na aké dlhé obdobie si požičiavate. Úrok z vkladov závisí od toho na aké obdobie si  peniaze vkladáte do banky. Výšku rokov ovplyvňuje niekoľko faktorov.

Prvým faktorom je dĺžka trvania pôžičky. Čím dlhšia je doba pôžičky, tým viac na úrokoch dlžník zaplatí. Požičiavatelia chcú viac zarobiť., pretože sa na dlhšiu dobu zbavujú možnosti disponovať peniazmi, a tým prichádzajú o možné vyššie zisky v čase keď nemajú finančné prostriedky k dispozícii. Najmenej však za pôžičky platí vláda, lebo len veľmi zriedka sa stane, že vláda by zbankrotovala.

Druhým faktorom je riziko. Čím je vyššie riziko nezaplatenia pôžičky, tým je úrok vyšší. Pôžička zaistená zárukou je lacnejšia ako pôžička bez záruky, teda bez ručenia. Ak je pôžička so zárukou nesplatená, ručenie sa dá speňažiť. V prípade pôžičky bez záruky to býva problém.

Tretím faktorom úročenia pôžičky je cena administratívnych nákladov. Inštitúcie, ktoré požičiavajú musia vynaložiť čas a prácu na kontrolu údajov o osobe, ktorá si berie úver. Niektoré inštitúcie vyžadujú okrem poplatku za poskytnutie úveru poistenie dlžníka pre prípad, že nemôže splácať. Zvyčajne čím je vyššia požičaná suma, tým nižšie sú úroky a do nich započítavané administratívne náklady.

Treba rozlišovať medzi reálnymi a nominálnymi úrokovými mierami. Nominálna úroková miera je úroková sadzba vyjadrovaná v peňažných jednotkách, v našom prípade v eurách. Inflácia spôsobuje, že táto úroková miera je vyššia ako v prípade kedy nebolo inflácie. Nominálna úroková miera rastie tak, že odráža hladinu inflácie. Reálna úroková miera je nominálna úroková miera, od ktorej sa odpočíta inflácia.  Ak je napríklad nominálna úroková miera 10 % a úroveň inflácie 5 %, reálna úroková miera je 5. Ak je inflácia 10 %, reálna úroková miera je rovná 0. Ak inflácia stúpne na 15 %, reálna úroková miera je mínus 5 %.