Agrofet vznikol ako dcérska firma Petrimex, so zvýšením imania súhlasila Elena Trenčianska, v podnikoch Andreja Babiša sa má ejveru dobre

PRAHA / BRATISLAVA – Andrej Babiš získal firmu Agrofert zvýšením základného imania v tejto firme. Podľa dostupných in formácií,  hoci valné zhromaždenie reálne nebolo, bolo formálne. S navýšením zaákaldného imania súhlasila a písomne konanie  Ing. Elena Trenčianska , CSc.

Vyššie uvedené informácie sú v brožúrke novinára Dušana Valka, ktorej šírenie v Českej a Slovenskej republike zakázal cez súdy samotný Andrej Babiš. Jej čítanie zatiaľ nezakázal.

Išlo o skrytú privatizáciu bez toho, aby s ňou súhlasilo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, alebo Fond národného majetku SR. V tom čase musela v konečnom dôsledku privatizáciu schváliť vláda Slovenskej republiky. Premiérom bol vtedy Vladimír Mačiar (Hnutie za demokratické Slovensko) , štátnym tajomníkom Ministerstva pre správu a privatizáciu štátneho majetku SR bol Ivan Lexa  (Hnutie za demokratické Slovenska). Predsedom prezídia Fondu národného majetku SR bol Štefan Gavorník (Združenie robotníkov Slovenska). Vláda Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 1998 neskúmala odchod firmy Agrofert do súkromných rúk.

V budove Petrimex,, a.s. sídlila firma Slovenská konsolidačná, ktorá bola skladom nesplatených úverov zo štátnych bánk. Začal ju viesť Milan Šikula.

Elena Trenčianska bola, alebo je v šatutárnych orgánoch nasledovných firiem Alfa niké invest, Petrimex, Duslo, Istromex, Kontinuita a mnohých iných.  Predstaviteľom poľnohospodárskeho biznisu Andreja Babiša na Slovensku je Emil Macho. Ten napríklad figuruje ako podpredseda predstavenstva vo firme PT Agro. Mimochodom, Andrej Babiš, má v ňom aj vrcholového predstaviteľa v Slovenskej poľnohospodárskeaj potravinárskej komory. Emil Macho je jej predsedom.

Členkou dorných rád niektorých firiem  je “nečuduj sa svete”, “fíha, ejhľa, ľaľa” Trenčianska ale Kvetoslava.

 

Petrimex bol v čase minulého spoločenského zriadenia v Československu podnikom zahraničného obchodu (PZO) so sídlom v Bratislave. Nakupoval v zahraničí pre celý štát agrochemické, chemické a niektoré ropné komodity, ktoré Československo nemohlo získať zo svojich vlastných zdrojov, čo platí pre oba nástupnícke štáty dodnes, ale nutne ich potrebovalo pre svoje hospodárstvo.

Podnik vznikol v roku 1948 podobne ako v českých krajinách Chemapol (so sídlom v Prahe). V roku 1969 sa stal statný účastinnou spoločnosťou, v ktorej mali podiely tak slovenské, tak i českeépodniky pôsobiace v príslušných odboroch, ktorým Petrimex zaisťoval nákup surovín. Účastina je cenný papier, ktorý sa dnes skôr nazýva akcia.

V polovici 90. rokov 20. storočia, teda po skončení monopolu organizácií typu PZO v zahraničnom obchode, sa Petrimex transformoval na akciovú spoločnosť, ktorej hlavnými akcionármi boli slovenskí podniky Duslo Šala, Slovnaft, Matador Púchov, Chemosvit Svit a českej Secheza Lovosice (Severočeské chemické závody), Spolana Neratovice či Chemické závody Litvínov.

V čase minulého spoločenského zriadenia mal Petrimex mnoho zahraničných dcérskych spoločností, takzvaných afiliácií : Napríklad boli v Nemeckej spolkovej republike, vo Švajčiarsku, v Holandsku a Austrálii, ale aj obchodno-technické kancelárie v Pekingu, Moskve, Kyjeve či Varšave a zastúpenie na ďalších významných trhoch s obchodovanými komoditami v severnej Afrike, Škandinávii, na Blízkom aj Ďalekom Východe, v juhovýchodnej Ázii.

Zamestnanci Petrimexu mali v čase minulého spoločenského režimu nadpriemerne vysoké mzdy a mohli cestovať po svete. Na krytie svojich osobných výdavkov napríklad a stravovanie mali nárok na takzvané diéty v konvertibilných menách.