AFISP: absolventi poznajú pojmy, nevedia ich použiť

Absolventi škôl poznajú ekonomické pojmy, no väčšina nevie svoje teoretické vedomosti uplatniť v praxi.

Absolventi stredných a často aj vysokých škôl, ktorí si hľadajú svoje uplatnenie v praxi, narážajú na kritiku pripravenosti absolventov zo strany zamestnávateľov, že im chýba nielen počítačová, ale aj elementárna finančná gramotnosť. S tým súhlasí aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). „Dôvodom je, že na školách chýba konzistentné a pružné vzdelávanie finančnej gramotnosti,“ upozorňuje pri príležitosti trhu práce Profesia Days predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.

Asociácia už dlhodobo upozorňuje na to, že finančná gramotnosť študentov na školách je nízka. „Finančný trh sa rýchlo vyvíja, využíva čoraz viac digitálnych nástrojov. Študenti a absolventi by mali byť schopní po skončení strednej školy poznať fungovanie finančného trhu, finančne plánovať svoj život a poznať následky svojich finančných rozhodnutí a záväzkov,“ podotýka Martin Lancz. Opak je však často pravdou. Starší študenti a mladí ľudia sa síce orientujú vo všeobecných ekonomických pojmoch, no nevedia teoretické vedomosti uplatniť v praxi. „Mnohí nedokážu zodpovedne hospodáriť, porovnať si napr. výhodnosť úveru a rôznych finančných produktov, vyhodnocovať, čo je pre nich najviac vhodné, posúdiť riziká pôžičiek,“ podotýka.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti pritom súvisí s ochranou finančných spotrebiteľov a je nevyhnutné pre sociálne zabezpečenie ľudí v starobe. Preto je podľa asociácie nevyhnutné, aby si Slovenská republika stanovila za prioritný cieľ konzistentné vzdelávanie finančnej gramotnosti na školách. Toto vzdelávanie by malo podľa asociácie začať už v predškolských zariadeniach a pokračovať na základných, ale aj stredných a vysokých školách. „Podľa nás však absentuje aj konzistentné odborné vzdelávanie učiteľov. My sa snažíme aktívne komunikovať so školami rôznych stupňov a prinášať osvetovú vzdelávaciu činnosť aj formou vzdelávacích programov. Hlavná agenda našej asociácie je totiž ochrana finančného spotrebiteľa a s tým súvisiace zvyšovanie finančnej gramotnosti,“ konštatuje Martin Lancz. Len za posledných 5 rokov asociácia prostredníctvom svojich členov vytvorila viacero zdrojov pre finančné vzdelávanie detí od najútlejšieho veku po dospelosť. „Sme pripravení v tomto smere ešte aktívnejšie školám pomôcť a spolupracovať. AFISP aktuálne pripravuje aj vlastný projekt v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti a finančnej inteligencie,“ dodáva predseda predstavenstva AFISP.