Bundesbank za neskorší vek odchod do dôchodku

BERLÍN – Z dôvodu zvýšenia očakávanej dĺžky života je potrebné zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 69 rokov a 4 mesiace – pre ľudí narodených v roku 2001 alebo neskôr, hovoria odborníci. Vyplýva to zo správy nemeckej centrálnej banky Bundesbank. 

Odborníci Nemeckej spolkovej banky (Bundesbank) považujú za potrebné naďalej zvyšovať vek odchodu do dôchodku na takmer 69 a pol roka. „Vzhľadom na demografický vývoj bude dôchodkový systém založený na dôchodkoch v budúcnosti pod veľkým tlakom, najmä od polovice 20. rokov,“ uviedla v pondelok 21. októbra mesačná správa Bundesbank.

Od roku 2012 sa Nemecko už takmer dve desaťročia plynulo predlžuje vek odchodu do dôchodku, čím sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Podľa tohto systému je dôchodkový vek pre osoby narodené pred rokom 1947 65 rokov, pre osoby narodené v rokoch 1947 – 65 rokov a 1 mesiac atď. Posledný v tabuľke je 1964 – tí, ktorí sa narodili v tom istom roku alebo neskôr, budú musieť odísť do dôchodku vo veku 67 rokov.

Bundesbank odporúča pokračovať v zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, určiť ho na 69 rokov a 4 mesiace pre osoby narodené v roku 2001 alebo neskôr. Odborníci sa tým nielenže zbavia bremena z dôchodkových fondov, ale posilnia aj všeobecný ekonomický potenciál zvýšením zamestnanosti a zabránením rastu daní a sociálnych príspevkov. Ako odôvodnenie naznačujú najmä zvýšenie priemernej dĺžky života, ktoré podľa predpovedí bude pokračovať aj v budúcnosti.