McKinsey: viac ako 60% bánk s problémami

CHICAGO – Asi 60 percent svetových bánk nie je pripravených na možnú finančnú krízu. Aby sa mohli vyrovnať so situáciou, budú musieť zmeniť model. Uvádza to štúdia poradenskej spoločnosti McKinsey.

Podľa analytikov sa väčšina problémových bánk nachádza v Európe a Ázii. Sú pripravené horšie ako ostatné a úspešné skúsenosti z prekonávania predchádzajúcich kríz sa nedajú použiť v súčasnej situácii.

Odborníci vyzývajú banky, aby vzali príklad od technologických spoločností, ako sú americká Amazon a čínska Ping. Lákajú zákazníkov prostredníctvom nových ponúk v najziskovejších oblastiach. Osobitnú pozornosť napríklad venujú akvizícii, ktorá tradične priniesla bankám dobrý príjem.

A analytici tvrdia, že v budúcnosti sa technologická priepasť rozšíri. Spoločnosti v oblasti finančných technológií investujú v priemere viac ako 70 percent do rozvoja technológií, zatiaľ čo inovácie predstavuje asi 35 percent rozpočtu bánk. McKinsey tiež uznal proces konsolidácie bánk za dôležitý – inak nie je možné vyhrať technologické preteky.

Materiál však hovorí, že nevyhnutnosť finančnej krízy je stále otázna. V každom prípade však banky teraz majú málo času na to, aby prehodnotili svoje vlastné modely a prispôsobili sa.

V septembri Deutsche Bank uviedla, že politika znižovania už negatívnych úrokových sadzieb z vkladov Európskej centrálnej banky (ECB) – od septembra dosahuje mínus 0,5 percenta – by mohla viesť k zrúteniu celého finančného systému Európy.