ABECEDA FINANCIÍ – čo sú to peniaze

Peniaze sú z ekonomického hľadiska čokoľvek, čo slúži (najmä) ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok (teda prostriedok výmeny tovarov a služieb za iné tovary a služby) a zúčtovacia jednotka (teda meradlo cien). Z právneho hľadiska ich chápeme (najmä) ako zákonné platidlo.

Peniaze definujeme z hľadiska ekonomickej teórie ako statok, ktorý v určitej spoločnosti slúži ako všeobecne prijímaný prostriedok výmeny (platidlo), teda statok, pre ktorý platí, že veľká väčšina nepriamych smien v nejakej ekonomike sa realizuje jeho prostredníctvom.

Umožňujú spoluprácu vo veľkých sociálnych spoločenstvách. Zjednodušujú a znižujú transakčné náklady, teda náklady výmeny. Oproti priamej výmene statkov dávajú možnosť prehľadného porovnania cien jednotlivých statkov, pri výmene medzi jedincami, ktorí navzájom zatiaľ nevytvorili ponuku, či dopyt po svojich produktoch.

V obmedzenom právnom zmysle sú peniaze takým statkom, ktorý je definovaný zákonom ako takzvané zákonné platidlo. Konkrétne peňažná jednotka daného štátu sa označuje pojmom mena.

Súhrn peňаzí v danej ekonomike sa volá peňažná zásoba, alebo alebo množstvo peňazí, menová zásoba či peňažná masa. Peňažnou jednotkou v  niektorých štátoch Európskej únie, a teda aj v Slovenskej republike je euro.