ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – trhová nika

Pôvod slova nika je v talianskom výraze nicchia [nykja], čo znamená výklenok v stene. 

Z taliančiny sa potom slovo nicchia rozšírilo aj do ďalších jazykov, ktoré si taliansku písanú podobu prispôsobili podľa svojich pravopisných aj výslovnostných zvyklostí. Českej podobe slova nika zodpovedá napr. vo francúzštine podoba niche [nyš], v nemčine Nische [nyše], v angličtine niche [nyš].

Trhová nika

je segment celkového trhu (trhový segment), ktorého potreby ešte neboli uspokojené súčasnými konkurentmi alebo sú uspokojené nedostatočne (medzera v ponuke alebo skrytá medzera).

Medzera na trhu môže vzniknúť v dôsledku náhlej zmeny dopytu alebo zmeny štruktúry ponuky.

Pôvod pojmu

Pojem “nike” v ekonómii má svoj pôvod v biológii. Charles Darwin prvýkrát zaviedol pojem ekologickej niky do vedy v roku 1859 ako súčasť svojej evolučnej teórie. V ekonomickej vede bol pojem niky zavedený okrem iného v evolučnej ekonómii, ktorú založil Joseph Schumpeter, a v prístupe psychológie trhu Bernta Spiegela.

Význam

Rozpoznanie trhovej nike a jej neustále využívanie môže byť rozhodujúce pre podnikateľský úspech, pretože sa môže vytvoriť inovatívny zisk alebo kvázimonopol. Hovorí sa, že trhové medzery, a teda z hľadiska ponuky aj spracovatelia (konkurenti s medzerou, poskytovatelia medzier), majú vysoké ziskové rozpätie. Na rozdiel od všeobecných konkurentov realizujú konkurenti vo výklenkoch svoju konkurenčnú výhodu prostredníctvom špecializácie, prispôsobenia a koncentrácie.

Nike produkty vznikajú ako produkty, ktoré vypĺňajú trhové medzery vzdialené od hlavného prúdu. Typickými príkladmi sú: maloobchodníci, ktorých výrobky sú zaujímavé len individuálne alebo regionálne; zberateľské a spotrebné výrobky, ktoré sa vymykajú súčasnej dobe; a technicky zastarané výrobky vrátane repasovaných výrobkov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.