ABECEDA EKONÓMIE A EKONOMIKY – Joseph Eugene Stiglitz

Joseph Eugene Stiglitz (9. februára 1943) americký ekonóm, ktorý spolu s A. Michaelom Spenceom a Georgeom A. Akerlofom získal v roku 2001 Nobelovu cenu za ekonómiu za položenie základov teórie asymetrických informácií na trhoch.

Jej oficiálny názov znie Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Nobelove ceny sú všeobecne považované za najprestížnejšie ocenenie za intelektuálny výkon na svete.

Po štúdiu na Amherst College (BA, 1964) v Massachusetts a Massachusetts Institute of Technology (Ph.D., 1967), Stiglitz vyučoval na niekoľkých univerzitách vrátane Yale , Harvardu a Stanfordu . Bol aktívnym členom US Pres. tím pre hospodársku politiku Billa Clintona ; člen Rady ekonomických poradcov USA (1993 – 1997), ktorej predsedom sa stal v júni 1995; a hlavný viceprezident a hlavný ekonóm Svetovej banky (1997–2000). V roku 2000 bol vymenovaný za univerzitného profesora na Kolumbijskej univerzite . Stiglitz neskôr pôsobil ako prezident Medzinárodnej ekonomickej asociácie (2011 – 2014).

Stiglitzov výskum sa sústredil na to, čo by mohli urobiť zle informovaní jednotlivci a operátori, aby zlepšili svoju pozíciu v trhu s asymetrickými informáciami. Zistil, že môžu získať informácie nepriamo prostredníctvom skríningu a vlastného výberu. Túto skutočnosť ilustrovala jeho štúdia poistného trhu , na ktorej (neinformovaným) poisťovniam chýbali informácie o individuálnej rizikovej situácii ich (informovaných) zákazníkov.

Fotografia: Joseph E. Stiglitz.jpgGovernment of Thailand derivative work: LK (talk– File:Joseph E. Stiglitz.jpg

Analýza ukázala, že vďaka stimulácii poistencov, aby zverejňovali informácie, ich poisťovne dokázali rozdeliť do rôznych rizikových tried. Použitie procesu skríningu umožnilo spoločnostiam vydať výber poistných zmlúv, v ktorých bolo možné vymeniť nižšie poistné za vyššie spoluúčasti.

Okrem Nobelovej ceny bol Stiglitz držiteľom mnohých vyznamenaní a ocenení, vrátane medaily Johna Batesa Clarka (za výnimočný prínos k ekonomickému mysleniu amerického ekonóma mladšieho ako 40 rokov) v roku 1979 a ceny Geralda Loeba za sa v roku 2010 zaslúžil o významnú obchodnú žurnalistiku. Medzi jeho mnohé knihy patrili The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade (2003), The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict (2008; napísané s Lindou J. Bilmes ), Cena nerovnosti (2012), Prepisovanie pravidiel americkej ekonomiky: Agenda pre rast a zdieľanú prosperitu (2016), Euro: Ako spoločná mena ohrozuje budúcnosť Európy (2016) a Ľudia, moc, a Zisky: Progresívny kapitalizmus pre vek nespokojnosti (2019).

Stiglitz býva najčastejšie radený k ekonomickej škole takzvaných nových keynesiáncov, nadväzujúcich na ekonomickú teóriu a závery J. M. Keynesa, presadzujúceho štátne zásahy do ekonomiky, najmä prostredníctvom fiškálnych stimulov. Cielené štátne zásahy do ekonomiky podľa Stiglitza prinášajú v mnohých oblastiach efektívnejšie výsledky, než akých by bolo dosiahnuté samovoľným pôsobením neregulovaných trhových mechanizmov, takzvanou neviditeľnou rukou trhu. Často pracuje s teóriou existencie tzv. asymetrických informácií, príčiny nezamestnanosti podľa neho sú v problematike takzvaných. (ne)efektívnych miezd, čo spolu s Carlom Saphirom, osvetľuje v takzvanom Saphirovom-Stiglitzovom modele.

(Spracované podľa verejne dostupných informačných zdrojov)

Ivana Lennerová, katedra ekonómie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ORCID iD 0000-0002-0786-4288, Vladimír Bačišin, Comenius Analytica, s. r. o. Bratislava , ORCID iD  0000-0002-8634-3295.