ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – UNTCAD

Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj, či iné používané preklady: Konferencia Spojených národov o obchode a rozvoji, Konferencia OSN pre obchod a rozvoj/o obchode a rozvoji; po anglicky United Nations Conference on Trade and Development, skratka UNCTAD,  je jedna z organizácií systému OSN.

UNCTAD sa skladá zo 195 členských štátov a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na celom svete;  jej stály sekretariát je v Ženeve vo Švajčiarsku.

Hlavným cieľom UNCTAD je formulovať politiky týkajúce sa všetkých aspektov rozvoja vrátane obchodu, pomoci, dopravy, financií a technológie. Bol vytvorený v reakcii na obavy rozvojových krajín, že existujúce medzinárodné inštitúcie ako GATT (teraz nahradená Svetovou obchodnou organizáciou – WTO), Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka neboli riadne organizované na riešenie konkrétnych problémov rozvojových krajín.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.