ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓME – holandská choroba

Holandská choroba je v ekonómii označenie paradoxu, kedy ľahké zisky z prírodných zdrojov a ich vývozu vedú k výraznému zhodnoteniu meny.

To oslabuje domáci sekundárny sektor a v dôsledku aj celé národné hospodárstvo , ktoré sa stane závislým na výkyvoch medzinárodnej ceny hlavnej vyváženej komodity .

Ide o jeden z problémov tvoriacich prekliatie prírodných zdrojov .

S označením holandská choroba prišiel v roku 1977 týždenník The Economist pri opise  problémov holandského  hospodárstva, ktoré postihla holandská choroba po objavení Groningenského ložiska zemného plynu v roku 1959. Po začatí ťažby stúpol export zemného plynu, v dôsledku toho začal veľký záujem zo zahraničia o nákup guldenov.  Posilnenie domácej meny malo negatívny vplyv na ostatné sektory ekonomiky a prepad investícií, napríklad nezamestnanosť stúpla z 1,1 % v roku 1970 na 5,1 % v roku 1977.

Ďalšie príklady ochorenia holandskou chorobou sú Venezuela, Rusko  alebo Nórsko, všetky v dôsledku ťažby  ropy  a zemného plynu.