ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – MSP

Malé a stredné podniky , v skratke MSP , je kategória podnikov s nízkym počtom zamestnancov. 

Jednotlivé štáty a inštitúcie používajú na definíciu tejto kategórie rôzne kritériá – napríklad Európska únia za hranicu považuje 250 zamestnancov, zatiaľ čo v Spojených štátoch je hranicou 500 zamestnancov. V odbornej literatúre sa často využíva skratka SME (Small and Medium Enterprise) alebo SMB (Small and Medium Business).

Literatúra uvádza, že medzi hlavné výhody malých a stredných podnikov patria: pružné reagovanie na zmeny, inovatívnosť, vytváranie nových pracovných príležitostí, odolnosť proti hospodárskej recesiirýchlosť prijímania podnikateľských rozhodnutí.

Pružnosť je aj jednou z hlavných konkurenčných výhod malých a stredných podnikov voči nadnárodným a veľkým korporáciám , vďaka ktorej sú schopné rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu.