Uzbekistan: vo voľbách prezidenta štyria kandidáti

TAŠKENT – O funkciu prezidenta Uzbekistanu budú uchádzať štyria kandidáti. Voľby budú 9. júla 2023.

Ústredná volebná komisia (ÚVK) Uzbekistanu oznámila, že zaregistrovala všetkých štyroch kandidátov na prezidenta.   Kandidátmi sú:

Abdušukur Chmamzaev za Ekologickú stranu;
Robachon Machmudová za Sociálnodemokratickú stranu “Adolat”;
Šavkat Mirzijojev za Liberálnodemokratickú stranu Uzbekistanu;
Ulugbek Inojatov za Ľudovú demokratickú stranu.

Od 31. mája do 2. júna expertné skupiny ÚVK overovali zoznamy podpisov, ktoré strany odovzdali na podporu kandidátov. Expertná skupina dospela k záveru, že bol zozbieraný dostatočný počet podpisov a že sa tak stalo v súlade s legislatívou.

ÚVK stanovila deň začiatku kampane na 7. júna. Kandidáti majú k dispozícii bezplatný vysielací čas na republikových a regionálnych televíznych kanáloch Národnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti. Taktiež dostali bezplatné umiestnenie v štátnych novinách “Yangi O’zbekiston”, “Pravda Vostoka”, “Xalq so’zi” a ďalších 24 miestnych novinách.

Je známe, že občania, ktorí sa v deň volieb nemôžu zdržiavať v mieste svojho bydliska, majú právo voliť predčasne.

Predčasné hlasovanie o prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 9. júla tohto roku, sa začalo 28. júna.

K 1. júlu 2023 svoje právo predčasne voliť využilo 376 623 voličov. Z toho 275 592 voličov odovzdalo svoj hlas v tuzemsku a 101 031 v zahraničí.

Predčasné hlasovanie bude pokračovať do 5. júla tohto roku.

Predsedom volebnej komisie je  Zayniddin Nizamkhodjayev. Narodil sa v roku 1954. Vyštudoval Štátny lekársky inštitút v Taškente so špecializáciou na všeobecné lekárstvo. Doktor lekárskych vied, profesor. Pôsobil ako predseda senátneho výboru Oliyho Majlisa Uzbeckej republiky pre vedu, vzdelávanie, kultúru a šport, predseda výboru pre vedu, vzdelávanie a zdravie (2015-2020), podpredseda Senátu Oliy Majlis z Uzbeckej republiky (2020).

V roku 2014 získal Zayniddin Nizamkhodjajev čestný titul „Uzbekiston Kahramoni“ (Hrdina Uzbekistanu).

Dňa 5. februára 2021 bol zvolený do funkcie predsedu Ústrednej volebnej komisie Uzbeckej republiky.